Müteahhitlere Fesih Hakkı Tanıyan Tasfiye Kararnamesi Ne Zaman Çıkacak? 71 Maddelik Torba Yasa Ne Zaman Görüşülecek?

Müteahhitlerin tarih sınırlandırması ve fiyat farkı hakkı verilmemesi nedeni ile eleştirdiği tasfiye kararnamesi aradan geçen uzun süreye rağmen hala çıkmadı.

Emlak Haberleri 05.01.2019 - 15:32 15.07.2021 - 00:18 Serhat Karaman

Müteahhitlerin tarih sınırlandırması ve fiyat farkı hakkı verilmemesi nedeni ile eleştirdiği tasfiye kararnamesi aradan geçen uzun süreye rağmen hala çıkmadı.

İnşaat sektörünün büyük bir umutla beklediği tasfiye kararnamesi ne yazık ki bir türlü çıkarılmadı. İlk olarak Eylül ayında gündeme alınan tasfiye kararnamesi ve fiyat farkı kararnamesi Ocak ayına girilmesine rağmen hala çıkmadı. 71 Maddelik Torba Yasa Mecliste Ne Zaman Görüşülecek?TBMM Genel Kurulu dün yapılan görüşmelerin ardından yapmış olduğu paylaşım ile tatile girdiği ilan edildi. Meclis 8 Ocak 2019 günü saat 15:00 itibari ile yeniden görüşmelere başlayacak. Yapılan paylaşımda "Alınan karar gereğince Denetim Konuları ile Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 8 Ocak 2019 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, Birleşim saat 01.35’te kapandı." ifadelerine yer verildi. 

Tasfiye Kararnamesi Ne Zaman Çıkacak?Ne yazık ki bu konuda hala belirsizlik sürüyor. Sınırlı süreli olması ve kapsamının son derece dar olmasına rağmen yine de umutların yeşermesini sağlayan tasfiye kararnamesi ne yazık ki bu durumda Ocak ayına kalmış oldu. Fiyat Farkı Kararnamesi Ne Zaman Çıkacak?71 maddelik kanun teklifi içinde ne yazık ki müteahhitlere fesih hakkı tanıyan tasfiye kararnamesi yer alırken fiyat farkı kararnamesi yer almadır. Şu anda mevcut düzenleme ile müteahhitlere fiyat farkı kararnamesi hakkı verilmedir. Müteahhitlere Fesih Hakkı Veren Tasfiye Kararnamesi Kanun Teklifi MADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."Sözleşmelerin tasfiyesi veya devriGEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."Emlak365.com 


Gelişmelerden Haberdar Olun

@