Müteahhitlere Fesih Hakkı Veren Tasfiye Kararnamesi Kanunu Resmi Gazete Metni

18 Ocak tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 71 Maddelik Torba Yasa 2019 Kanunu ile kamu müteahhitleri için fesih hakkı sağlayan tasfiye kararnamesi kanunlaştı.

Emlak Haberleri 18.01.2019 - 07:54 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

18 Ocak tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 71 Maddelik Torba Yasa 2019 Kanunu ile kamu müteahhitleri için fesih hakkı sağlayan tasfiye kararnamesi kanunlaştı.

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile 7161 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Yayımlanan yeni kanunda müteahhitlere fesih hakkı tanıyan tasfiye kararnamesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu. Müteahhitlere Fiyat Farkı Kararnamesi Var Mı?Hayır yapılan yasal değişiklik sadece müteahhitlere fesih hakkı vermiş oldu. Ne yazık ki aynı kanun maddesi içerisinde ilave fiyat farkı verilmesi hakkında hiçbir hüküm yer almadı. Müteahhitlere Fesih Hakkı Veren Kanun Maddesi Metni!MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."Sözleşmelerin tasfiyesi veya devriGEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibari ile aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişimler tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlilik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi devredilen yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fikra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içerisinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@