Müteahhitlere Tasfiye Kararnamesi Çıktı, İlave Fiyat Farkı Kararnamesi Çıkacak Mı?

71 maddelik torba yasa son dakika gelişmesi olarak meclisten geçerek kanunlaştı. Müteahhitlere tasfiye kararnamesi hakkı çıktı. Peki, fiyat farkı kararnamesi çıkacak mı?

Emlak Haberleri 17.01.2019 - 08:36 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

71 maddelik torba yasa son dakika gelişmesi olarak meclisten geçerek kanunlaştı. Müteahhitlere tasfiye kararnamesi hakkı çıktı. Peki, fiyat farkı kararnamesi çıkacak mı?

Tasfiye kararnamesi için gereken kanun değişikliğini de içeren 71 maddelik torba yasa teklifi meclisten geçerek kanunlaştı. Yapılan yasal düzenleme ile aşağıdaki şartları taşıyan müteahhitlere fesih hakkı tanınmış oldu. Ancak hem fesih hakkının bazı şartları hem de içerisine fiyat farkı kararnamesi eklenmemesi tepki çekti. Müteahhitlere Fiyat Farkı Kararnamesi Çıkar Mı?Hayır, ne yazık ki bu ihtimal artık yok denecek kadar az görünüyor. Müteahhitlerin demir fiyat farkı kararnamesi ya da ilave fiyat farkı kararnamesi almaları ancak bu kanun teklifine yapılacak bir değişiklik ile mümkün kabul ediliyordu. İMKON bu konu hakkında mecliste yoğun mesai harcasada diğer çatı derneklerinin ve kuruluşlarının yeteri kadar organize olamamaları ve köprü geçiş mağdurları kadar seslerini duyuramamaları ne yazık ki tepkinin cılız kalmasına ve kanun teklifinin meclisten geçirilememesine neden oldu. Tasfiye Kararnanmesi Kanun Değişikliği Maddesi MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."Sözleşmelerin tasfiyesi veya devriGEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."Tasfiye Kararnamesi Hakkında Verilen Değişiklik Önergesi Sonrasında Oluşan Yeni Metin Kanun meclisten geçerken kamu müteahhitleri tarafından büyük bir tepkiye neden olan tarih değiştirildi ve 30 Haziran 2018 tarihi değiştirilerek 31 Ağustos 2018 tarihi olarak kabul edildi. Yine " yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip" ibaresi Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı alınarak şeklinde değiştirildi ve maddeye aşağıdaki ibareler eklendi. Bu fıkra kapsamında devreden sözleşmelerle ilgili bu fıkra kapsamına girmekle beraber devredilmeyen sözleşmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği 30 gün içerisinde başvurması kaydıyla yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlğı görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@