Müteahhitlik Yetki Belgesi Başvuru Formu

Yapıların inşa edilmesi döneminde bu inşaatın yapılarak tamamlanması görevini üstlenen kişiye müteahhit adı verilmektedir. Ancak bu yetkinin kullanılması için müteahhitlik yetki belgesi şartı aranıyor.

Emlak Terimleri 07.09.2018 - 15:09 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Yapıların inşa edilmesi döneminde bu inşaatın yapılarak tamamlanması görevini üstlenen kişiye müteahhit adı verilmektedir. Ancak bu yetkinin kullanılması için müteahhitlik yetki belgesi şartı aranıyor.

Müteahhitlik yetki belgesi başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden yapılıyor. 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında müteahhitlik yetki belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden verilmektedir. Müteahhitlik Yetki Belgesi Başvuru Formu

Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi hakkındaki hususlara açıklık getiriliyor. Bu yönetmelikte yer alan maddeler şu şekilde sıralanıyor;MADDE 8 –(1) Yetki belgesi numarası;a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl, süre ile Bakanlıkça iptal edilir.(2) Yapı ruhsatının düzenleniş tarihinden yapı kullanma izni belgesinin veriliş tarihine kadar; Kanunun 42 nci maddesine göre üç defa idarî para cezası alması halinde yapı müteahhidinin kaydı Bakanlıkça olumsuz kabul edilir.(3) Yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, yetki belgesi numarası bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi numarası verilmez.(4) Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidinin şahıs şirketi veya adi ortaklık veya ortak girişim olması halinde ortaklarının tamamı ve şirket müdür veya müdürleri, sermaye şirketi olması halinde ise şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri ve şirket genel müdürü yasaklı hale gelir, yasaklılık süresince bunlara yeni yetki belgesi numarası verilmez.(5) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidinin yasaklılık durumu ve yetki belgesi numarasına ilişkin iptal süresi Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlanır.(6) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, yasaklılık süresince yeni yapım işi üstlenemez.Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"


Gelişmelerden Haberdar Olun

@