Narlıkuyu Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alan Statüsüne Alındı

Mersin Silifke'de yer alan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile kesin korunacak alan statüsüne alındı.

Narlıkuyu Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alan Statüsüne Alındı

06 Nisan 2021 Tarihli ve 31446 Sayılı Resmi Gazete'de hassas korunacak alanlara ilişkin yeni kararlar yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında uygulanacak son düzenleme Mersin İli, Silifke İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı için oldu.

Bölgenin statüsünde değişiklik yapıldı ve hassas kesin korunacak alan olarak belirlendi.

NARLIKUYU DOĞAL SİT ALANI STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de yer alan; "Mersin İli, Silifke İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3780)" düzenleme kapsamında ilgili bölgenin durumu değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında Mersin Silifke'de yer alan Narlıkuyu Doğal Sit Alanının bundan sonraki süreçte hassas kesin korunacak alan statüsünde yer alacağı ilan edildi.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı

Narlıkuyu Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alan Statüsüne Alındı - Resim 1

31446 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında, "Mersin İli, Silifke İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.