Noterlerde tapu işlemleri ne zaman başlayacak? Notere tapu işlemi için ne kadar ödenecek?

Noterlerde tapu işlemleri başlıyor. Noter tapu işlemlerini nasıl yapacak, ne zaman başlıyor, noter ücreti ne kadar? Tüm sorunların yanıtı haberimizde.

Noterlerde tapu işlemleri ne zaman başlayacak? Notere tapu işlemi için ne kadar ödenecek?

Önceki aylarda tapu işlemlerinin noterlerde de yapılabileceğine yönelik haber paylaşılmıştı. Bu bilgi sonrasında TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 6'ncı Yargı paketi olarak bilinen, Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına DAir Kanun Teklifi kabul edildi. Bu karar ile birlikte noterlerde gayrimenkul satışlarının yapılması için yetki verilmiş oldu.

Noterde tapu işlemi ne zaman başlayacak?

Söz konusu kanunla birlikte açılan ya da boşalan noterliklere yapılan atamaların hangi süre içerisinde yapılacağına da düzenleme getirildi. Atanma ya da nakil talebi yapan başvuru sahiplerinin vazgeçme talepleri, ilan verildikten itibaren 1 ay içinde iletilmesi şartıyla atama işleminde değerlendirilecek.

İlgili noterin göreve başlamasına ilişkin zorunluluk ile haklı bir neden olmadan bu zorunluluğa uymaması halinde noterin istifa ettiği kabul edilecek. Noter, atama ya da nakle ilişkin karar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yeni görevine başlamış olacak.

Cumhuriyet savcısının huzurunda yapılacak devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasıyla noterin henüz çalıştığı yerdeki noterlik sıfatı sona erecek ve yeni yerde başlamış olacak.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi yapabilecekler

Kanun ile beraber noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek. Taşınöaz satış sözleşmesi noterler tarafından düzenlenebilecek.

Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenlemekle yetkili olacaklar, taşınmaz üzerindekin tüm kısıtlamaları göz önünde bulundurarak taşınmaz satışına ilişkin diğer kanunlarda yer alan sınırlamalarla usul ve esasları gözetmekle görevli olacaklar.

Aynı zamanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapı bilişim sistemi aracılığı ile noterlerle paylaşılabilecek.

noter tapu

Tapu işlemlerinde Noter ücreti ne kadar olacak?

Kanunda yer alan ifadelere göre, noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde yalnızca tapu harcı alınacak ve ayrı bir noter harcı ödenmeyecek. Taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin kağıt bedelleri istisna olacak. Buna göre yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında ek bir ücret alınmazken, noter ücreti taşınmazın değerine göre en az 500 TL en fazla 4 bin TL olacak.