Ödenmeyen Eski Kiracının Fatura Borcu Hakkında Yargıtay'dan Emsal Karar!

Ev sahipleri, kiracılar dikkat! Ödenmeyen faturadan kimin sorumlu olduğu konusunda yargıtaydan emsal karar çıktı. Ev kiracının elektrik borcu varsa ne olur, abone olmayan kiracının su borcu, ne olur, kiracı elektriği üzerine almazsa ne olur, kiracının elektrik borcundan mal sahibinin sorumluluğu nedir, kiracı elektrik borcunu ödemeden gitti diyen ev sahibi ne yapmalı?

EMLAK HABERLERİ 18.06.2021 - 17:27 18.06.2021 - 17:27

Ev sahipleri ile kiracılar arasında en sık yaşanan sorunlardan biride ödenmeyen fatura borçları olarak öne çıkmaktadır. Pek çok ev sahibi bu konuda çareyi kiracının faturaların abonelik işlemlerini üzerine almasını beklemektedir. Ancak abone olmayan kiracının elektrik borcu ve ve su borcu ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. 

Yine kiracının elektrik borcundan mal sahibinin sorumluluğu konusunda da tartışmalar yaşanmaktadır. Konu hakkında beklenen Yargıtay çok önemli bir emsal karara imza attı. 

KİRACI TAŞINIRKEN ABONELİĞİNİ SONLANDIRMADI TAM 12 YIL SONRA 33 FATURA BORCU NEDENİYLE İCRALIK OLDU! 

Söz konusu olayda kiracı olarak eve taşınan G.C. isimli vatandaş burada elektrik aboneliği için başvuruda bulundu. Kiraladığı evde 5 sene oturan G.C. sonrasında ise bu evden taşındı ancak taşınırken aboneliğini kapatmadı ve iptal başvurusunda bulunmadı. 

2000 senesinde taşınan G.C. başka bir evde kendiisine yeni bir yaşama başlarken 12 sene sonra kendisine gelen icra kağıdı ile büyük bir şok yaşadı. Araştırma yapan G.C. hakkında taşındığı evin elektrik aboneliğine ait 33 adet elektrik faturası borcu nedeni ile icra işlemi başlatıldığındı öğrenerek büyük bir şok yaşadı. 

TÜKETİCİ MAHKEMESİ HEM KİRACIYI HEM DE DAĞITIM ŞİRKETİNİ SORUMLU TUTTU! 

G.C. adına açılan icra davası ile büyük şok yaşarken hemen tüketici mahkemesine başvuruda bulundu. Tüketici Mahkemesi evden taşınmasına rağmen aboneliğini iptal etmeyen G.C. ile faturalar ödenmemesine rağmen aboneliği sonlandırmayan elektrik dağıtım şirketini  de suçlu buldu. 

Tüketici Mahkemesi borcun yüzde 20'sini elektrik dağıtım şirketinin geri kalan yüzde 80'lik bölümün ise kiarcı tarafından ödenmesine hükmetti.

ÖDENMEYEN FATURADAN KİM SORUMLU? YARGITAY'DAN EMSAL KARAR AÇIKLAMASI GELDİ!

"Abonman sözleşmesi feshedilmemekle ayakta olduğundan, Özel Daire bozma kararında da belirtildiği üzere, öncelikle ilgili tesisata kullandırılan elektrik bedelinin karşılığı olan ödenmeyen fatura asıllarının tamamından davalı abonenin sorumlu olduğunun kabulü; bunun yanında yönetmelik hükümlerine göre abonenin elektriğinin kesilmesi gerekli olan tarih belirlenip bu tarihe kadar ki sarfiyatın gecikme zammı ile faizinden davalının sorumlu olduğu ancak daha sonraki süre yönünden ancak tazminat niteliği açıklanan gecikme zammı ve işleyecek faizden davacının müterafik kusuruna dayanılarak tenkis düşünülmelidir. Yapılan görüşmelerde Yargıtay 3. Hukuk dairesi’nin bozma görüşü yasalara uygun olduğu görüşü benimsenmiştir. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire kararında belirtilen nedenlerle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesinin atfı dikkate alınarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir"

Yargıtay ise aboneliğini sonlandırmayan kiracı kadar ödenmeyen faturalara rağmen elektrik aboneliğini sonlandırmayan elektrik dağıtım şirketini de suçlu olduğunu teyit ederek alt mahkemeden farklı olarak tarafların eşit oranda suçlu olduğuna hükmetmiş oldu.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@