Ölümden Sonra Aile Konutu Şerhi Kalkar Mı?

Evli olan kişilerin ortak olarak kullandıkları yaşam alanlarına aile konutu şerhi koymalarına izin veriliyor. Peki, aile konutu şerhinin kaldırılması nasıl olur?

Emlak Terimleri 14.09.2018 - 00:00 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Evli olan kişilerin ortak olarak kullandıkları yaşam alanlarına aile konutu şerhi koymalarına izin veriliyor. Peki, aile konutu şerhinin kaldırılması nasıl olur?

Resmi nikah kıyarak evlenen kişilerin ortak yaşam alanı olarak ikamet ettikleri taşınmazların üzerine aile konutu şerhi koyma hakkı bulunuyor. Tapu üzerine kaydedilen bu şerh taşınmazın diğer eş tarafından habersiz olarak satılması, kiraya verilmesi ya da ipotek ettirilmesi gibi işlemlerin yapılmasını engelliyor. Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Mümkün Mü?Evet, tapu üzerine şerh koyan eşin tapu müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunması durumunda tapu şerhi kaldırılabilmektedir. Ölüm halinde ise aşağıda yer alan kanun maddesindeki hükümler uygulanmaktadır;MADDE 255.- Eşlerden birinin ölümü hâlinde, paylaşma konusu olan mallar arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.Haklı sebeplerin varlığı hâlinde sağ kalan eşin veya ölenin diğer yasal mirasçılardan birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hükümleri saklıdır.Emlak365.com
Gelişmelerden Haberdar Olun

@