ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

İşsizlik Maaşı Nedir? İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları ve Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız ya da sizin isteğiniz dışında ayrıldıysanız, İŞKUR tarafından işsizlik aylığı bağlanır. İşsizlik ödeneği verilmesinin esas sebebi, çalışanın işinden ayrıldıktan sonra, başka bir iş bulana kadar geçen sürede maddi ihtiyaçlarını tamamlamasıdır. 

Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız ya da sizin isteğiniz dışında ayrıldıysanız, İŞKUR tarafından işsizlik aylığı bağlanır. İşsizlik ödeneği verilmesinin esas sebebi, çalışanın işinden ayrıldıktan sonra, başka bir iş bulana kadar geçen sürede maddi ihtiyaçlarını tamamlamasıdır. 

İşsizlik Maaşı Şartları

Belirtilen şartlara uyuyorsanız, İŞKUR’a müracaat edip işsizlik maaşını alabilirsiniz. Uymanız gereken 2021 işsizlik maaşı alma şartları bunlardır;

 • İşten, çalışanın kendi rızası dışında ayrılmış olması,
 • Çalışanın kendi rızası haricinde ayrıldığı tarihten önceki 4 ay boyunca eksiksiz bir şekilde sigortasının ödenmiş olması,
 • İşsizlik sigorta kesintisinin 600 gün ödenmiş olması,
 • İstemediğiniz halde, işinizden ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a, isterseniz elektronik, isterseniz İŞKUR merkezlerinden başvuru yapmalısınız. Aksi takdirde, işsizlik ödeneği alma hakkınızı yitirmezsiniz. Ama, ödenecek maaşın süresinde azalma olacaktır.

Belirtilen koşulların hepsine uyan çalışanlar, işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik Maaşı Nedir?

Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız ya da sizin isteğiniz dışında ayrıldıysanız, İŞKUR tarafından işsizlik aylığı bağlanır. İşsizlik ödeneği verilmesinin esas sebebi, çalışanın işinden ayrıldıktan sonra, başka bir iş bulana kadar geçen sürede maddi ihtiyaçlarını tamamlamasıdır.  Tabii, bu ödeneği almaya hak kazanmanız için de İŞKUR’un yönetmeliğinde belirlediği ve bizim de yazımızda bahsettiğimiz işsizlik maaşından yararlanma koşullarını sağlamanız gerekiyor. Bu aylığın miktarı ve süresi, maaşınıza ve ödenen işsizlik sigortası primine göre değişkenlikler gösterir.

İşsizlik Maaşının Süresi Ne Kadardır?

Çalışanların ödediği, işsizlik sigortası prim günü sayısına göre işsizlik ödeneği süresi değişkenlik gösterebiliyor. İşçilerin alacağı maaşlar aşağıdaki gibidir;

 • İşsizlik sigortası primi 600 gün ödenmişse 6 ay,
 • İşsizlik sigortası primi 900 gün ödenmişse 8 ay,
 • 1080 gün ve daha fazla işsizlik sigortası primi ödemiş çalışanlar ise, 10 ay boyunca işsizlik aylığı alacaktır.

İşsizlik Maaşı Alırken Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İŞKUR, işsize işsizlik aylığı bağladıktan sonraki süre boyunca bazı durumlar vuku bulduğunda bu durumu, İŞKUR’a bildirmelidir. Bildirmezse şayet, işsizlik ödeneği kesilir. Bahsi geçen işsizlik ödeneği alırken yapılması gerekenler şunlardır;

 • İşsizin ikametgâh adresi değişirse,
 • Bir kurumdan aylık alırsa,
 • Yetkisi bulunan bir sağlık kuruluşuna yatarsa,
 • Askerlik görevi başlarsa,
 • Ülke dışına çıkarsa,
 • Herhangi gelir getiren veya sigortalı bir işe başlaması,
 • İşiyle ilgili durumlar değişip, mahkeme sonucu işine tekrar alınması gibi durumlardan biri gerçekleşmesi halinde, vatandaş bu olaydan İŞKUR merkezlerinden birini veya İŞKUR iletişim hattı olan Alo170’i haberdar etmelidir.

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşa, vatandaşın bir hatası sonucu fazladan ödeme yapılırsa, vatandaş bu ödemeleri, yasal faiziyle birlikte ödemekle yükümlüdür.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Çalışan, sigortalı işinden kendi rızası dışında ayrıldığı son 4 aydaki ödenen primler baz alınarak işsizlik ödeneği hesaplama işlemi yapılır. İşinden ayrılmadan önce, 4 aydaki günde kazandığı paranın %40’ı işsizlik aylığı olarak verilir. Fakat bu sayı asgari maaşın %80’inden fazla olamaz. Genel itibari ile, çalışan kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, en fazla asgari maaşın %80’i kadar işsizlik ödeneği alabilir.

İşsizlik Sigortası Prim Miktarı Ne Kadardır?

İşsizlere verilen sigorta primi %1 devlet payı, %2 işveren ve %1 sigortalı olmak üzere %4’tür. İşsizlik sigortası primi, sigortalı vatandaşın aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanır. İşsizlik sigortası primini isteğe bağlı ödeyenlerde bu durum farklılık gösterir. İsteğe bağlı ödeyenlerden %2 işveren payı ve %1 sigortalı payı alınır.

İşsizlik Maaşları Ne Kadardır?

İŞKUR’un yönetmeliğinde  işsizlik ödenekleri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.Açıklanan verilere göre;

 • En düşük işsizlik maaşı: 1168 TL
 • En yüksek işsizlik maaşı: 2336 TL olarak belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşı Hesaplanırken Kesinti Sayılmayan Durumlar Nelerdir?

İşsizlik maaşından yararlanmak isteyen kişinin, işinin sona ermeden 4 ay önce, bazı durumlardan dolayı primi yatmamışsa, yatmayan prim kesinti olarak sayılmamaktadır.Bahsi geçen, işsizlik maaşı kesinti sayılmayan haller aşağıda sıralanmıştır;

 • Rahatsızlık,
 • İzinler,
 • Cezalar,
 • Gözaltına girmek,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Ekonomik buhran,
 • Hayatı etkileyen olayların tümü gibi durumlarda, prim yatırılmaması halinde, işsizlik maaşından kesinti yapılmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Alanlara Sunulan Hizmetler Nelerdir?

İşsiz vatandaş, belirli şartları sağlayıp, işsizlik maaşı almaya hak kazandıysa İŞKUR, vatandaşa belirli haklar tanır. Söz ettiğimiz işsizlik maaşı alanlara verilen hizmetler;

 • İşsizlik Aylığı,
 • GSS Primi,
 • Başka bir iş bulmaya yardım,
 • Meslekte kendini geliştirme kursları gibi hizmetleri İŞKUR, işsizlik aylığı alan vatandaşa sunar.

İşsizlik Maaşından Yapılan Kesintiler Nelerdir?

İşsizlik ödeneği kesintisi damga vergisidir. Damga vergisi haricinde hiçbir vergi ve kesinti yapılmaz. Fakat bunlara borçlar ve hacizler dahil değildir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizli aylığı, Aile Bakanlığı’nın bir müdahalesi olmadığı sürece her ayın 5.gününde vatandaşa ödenir. Aile Bakanlığı, maaşın ödenme gününü öne çekebilir. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış vatandaşlar, kimlik kartı ile istediği bir PTT şubesinden maaşını alabilir. İşsiz, maaşını 6 ay boyunca almaz ise hesaptaki para, İşsizlik Sigortası Hesabı’na aktarılır.

İşsizlik Maaşı Alanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir mi?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar da sağlık sigortası altındadır. İşsiz ve işsizin sorumluluğu altında olan kişiler de, işsizlik maaşı sağlık sigortası sayesinde ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerini kullanabilir.

İşsizlik Maaşı Askere Gidildiğinde Kesilir mi?

İŞKUR’un işsize, maaş verdiği süre içinde askere gidilirse, maaş kesilir ve askerdeyken işsizlik maaşı verilmez. İşsiz, askerden döndükten sonra, işsizlik maaşı alma şartlarını yerine getiriyorsa, maaşını kaldığı yerden almaya devam edebilir.

İşsizlik Maaşı Yeniden Başlatılabilir mi?

İşsiz vatandaş, işsizlik maaşı alacağı süre içinde işe girerse, işsizlik maaşı sona erer. Fakat, yeni girdiği işinden ayrıldıktan sonra, yazımızda belirttiğimiz şartları da sağlıyorsa, işsizlik maaşını kaldığı yerden almaya devam eder. Örneğin; 6 aylık işsizlik maaşı varsa, vatandaş 3.ayda bir işe girmişse, yeni girdiği işini bıraktığında, kalan 3 aylık işsizlik maaşını almaya devam eder. Bu noktada, önemli hususlardan birisi de, vatandaş yeni girdiği işinden kendi ayrılsa da, çıkarılsa da, İŞKUR vatandaşa işsizlik ödeneğini yeniden alma hakkını tanır.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik aylığı, almaya hak kazandıktan sonra, İŞKUR’un belirlediği, kurallara uymalısınız. Uymaz ve aşağıda belirtilen işsizlik maaşı kesilen durumlar gerçekleşirse, işsizlik ödeneğiniz kesilir. Bahsi geçen durumlar şu şekildedir;

 • İŞKUR’un çağrıları cevaplanmazsa, kurumun istediği belgeler hiçbir neden yokken zamanında getirilmezse,
 • Türkiye İş Kurumu’nun yönlendirdiği meslek kurslarına bir nedene dayanmaksızın gidilmezse,
 • İşsizlik maaşı verilen sürede, bir işe girdiği, sigortası yapıldığı ya da herhangi bir kurumdan yaşlılık ödeneği aldığı görülürse,
 • İŞKUR’un işsizlere sunduğu hizmetlerden, iş bulmaya yardım hizmeti kapsamında, gönderilen iş, kişiye uygun, daha önce çalıştığı işlere ve aldığı maaşlara benzer olduğu halde reddedilirse, kurum işsizlik ödeneğini keser.

Bu noktada, 3. ve 4.madde çok önemlidir. Bu 2 maddeden birinden dolayı, işsizlik ödeneğiniz kesilirse, tekrar başlatılmaz. Fakat, 1 ve 2.maddelerde belirtilen durumlar sona ererse, işsiz, İŞKUR’un istediklerini yapar ve meslek kurslarına başlarsa, işsizlik maaşını yeniden alabilir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu yapmanın yolları 2 adet olmakla beraber, en çok tercih edilen yöntem internetten başvurudur. İnternetten başvuruya nazaran, daha az rağbet gören yöntem ise İŞKUR merkezlerinden yapılan başvurudur. İnternet üzerinden işsizlik ödeneği başvurusu yapmak için e-Devlet’e girilmelidir. Türkiye İş Kurumu sekmesinden, İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu uygulamasını seçip, ardından karşınıza çıkan formu doldurarak işsizlik aylığı başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

Emlak365.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir