Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Belli Oldu!

Ziraat Bankası çiftçi kredisi vererek hem bitkisel üretim, hem de hayvancılık alanına çalışan çiftçilere destek oluyor.

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Belli Oldu!

Ziraat Bankası çiftçi kredisi vererek hem bitkisel üretim, hem de hayvancılık alanına çalışan çiftçilere destek oluyor. Ziraat Bankası çiftçi kredisi düşük faizli olup, ödemelerin hasattan sonra tahsil edilebildiği avantajlı bir kredidir. Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Gerçek Kişilerden İstenen belgeler ve evraklar detaylı olarak haberimizde.

Ziraat Bankası çiftçi kredisi vererek hem bitkisel üretim, hem de hayvancılık alanına çalışan çiftçilere destek oluyor. Ziraat Bankası çiftçi kredisi düşük faizli olup, ödemelerin hasattan sonra tahsil edilebildiği avantajlı bir kredidir.Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Gerçek Kişilerden İstenen EvraklarZiraat Bankası çiftçi kredisi gerçek kişilerden istenen belgeler şunlardır:•    Kredi çekmek isteyen kişiye ait nüfus cüzdanı,

•    Kredi çekmek isteyen kişiye ait çiftçi belgesi (ÇKS),

•    Eğer banka vereceği kredi karşılığında ipotek istemişse, teminat olarak gösterilecek gayrımenkule ait evraklar,

•    Kredi çekmek isteyen kişinin bir tarımsal işletmesi olduğuna dair belgeler ( tapu belgesi, kira kontratı vb.’dir)

•    Kredi çekmek isteyen kişi işletme sahibi ise, işletmeye ait son 3 yıllık bilanço,

•    Kredi çekmek isteyen kişi işletme sahibi ise, işletmeye ait son 3 yıllık gelir belgesidir.

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Tüzel Kişilerden İstenen EvraklarZiraat Bankası çiftçi kredisi tüzel kişilerden istenen belgeler şunlardır:•    Oda kayıt belgesi,

•    Vergi levhası,

•    Tüzel kişiliğe ait sözleşmenin yayınlanmış olduğu Ticaret Sicil Gazetesi,

•    Kredi çekmek isteyen kişiye ait çiftçi belgesi (ÇKS),

•    Eğer banka vereceği kredi karşılığında ipotek istemişse, teminat olarak gösterilecek gayrımenkullere ait evraklar,

•    Kredi çekmek isteyen kişinin bir tarımsal işletmesinin var olduğuna dair belgeler (tapu belgesi, kira kontratı vb.’dir)

•    Kredi çekmek isteyen tüzel kişi için, işletmeye ait son 3 yıllık bilanço,

•    Kredi çekmek isteyen tüzel kişi için, işletmeye ait son 3 yıllık gelir belgesidir.Ziraat Bankası Tarım ve Çiftçi Kredisi Alabilmek için Gerekli ŞartlarZiraat Bankası tarım ve çiftçi kredisi almak için istenen koşullar şunlardır:•    Başvuru sahibinin tarımsal faaliyette bulunuyor olunması ve bunu belgeleyebilmesi,

•    Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

•    Başvuru sahibinin Ziraat Bankası şubesine şahsen giderek müracaatta bulunması,

•    Başvuru sahibinin 18 yaşını bitirmiş olması,


•    Başvuru sahibinin kredi çekebilme yeterliliğine sahip olması,

•    Başvuru sahibinin kredi sicilinin temiz olması, kredi notunun olabildiğince yüksek olması,

•    Başvuru sahibinin çekeceği krediye karşı teminat gösterebilmesi,

•    Başvuru sahibinin alacağı krediye karşılık elde edeceği ürüne ve ipotek gösterdiği teminata sigorta yapılmasını kabul etmesi gereklidir.

Yukarıda sayılan koşullara ek olarak Ziraat Bankası çiftçi kredisi için başka şartlar da arayabilir.  Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi BaşvurusuZiraat Bankası çiftçi kredisi müracaatı için Ziraat Bankası şubelerine gidilmesi gereklidir. Şubeye gitmeden ATM üzerinden, mobil şubeden ya da internet üzerinden başvuru yapılamaz.Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi İçin Kredi NotuZiraat Bankası çiftçi kredisi için kredi notu önemli olsa da başvurulan kredinin tarımsal kredi olması ve kredi karşılığı teminat gösterildiği için banka bu kriterde çok ısrarlı olmayabiliyor. Bir başka deyişle tarımsal kredilerde başvuru sahibinin kredi notu ikinci plana atılabilir.Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvancılık Kredisi İçin Gereken BelgelerZiraat Bankası büyükbaş hayvancılık kredisinde istenen evraklar şunlardır:•    Başvuru sahibini nüfus cüzdanı,

•    Başvuru sahibine ait ÇKS belgesi,

•    Başvuru sahibine ait bir tarımsal işletme olduğuna dair evraklar ( tapu belgesi, kira kontratı vb.),

•    Başvuru sahibine ait öğrenim belgesi fotokopisi,

•    İşletmeye ait son 3 yıllık bilanço,

•    İşletmeye ait son 3 yıllık gelir tablosu,

•    Başvur sahibinin ikametgah belgesi,

•    Başvuru sahibine ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış ‘’Sosyal Güvencesi Bulunmamaktadır’’ evrakı,

•    Başvuru sahibinin çekeceği krediye ait teminatlar ile ilgili belgeler,

•    Banka tarafından talep edilebilecek diğer evraklardır.

Ziraat Bankası çiftçi kredisi almak için, kredi çekmek isteyen kişinin toplanması gereken evraklar bunlardır.Emlak365.com Özel İçerik


Yorumlar (0)