Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 2019 Yayımlandı!

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği için beklenen değişiklik yapıldı. 2 Şubat 2019 tarihli yayımlanan yeni mevzuat değişikliği detayları...

EMLAK HABERLERİ 02.02.2019 - 08:16 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği için beklenen değişiklik yapıldı. 2 Şubat 2019 tarihli yayımlanan yeni mevzuat değişikliği detayları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 2019 metnini yayımladı. Yayımlanan yeni OSB uygulama yönetmeliği ile bir dizi önemli değişikliğe gidildi. OSB Yönetmeliği 2019 Resmi Gazete metni;Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, gerekli iş ve işlemleri tanımlamaktır.DayanakMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 390 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,b) Etüt: Yer seçimi öncesinde Bakanlık tarafından yapılan yer seçimi etüdünü,c) İhtisas OSB: Aynı sanayi işkolunda ve bu işkoluna dâhil alt sanayi gruplarında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,ç) Komisyon: Ek-1’de yer alan listedeki kurumların temsilcilerinin oluşturduğu yer seçimi komisyonunu,d) OSB: Organize sanayi bölgesini,e) OSB bilgilendirme raporu: OSB kurulmak istenilen yerleşim birimi hakkındaki genel bilgileri, OSB kurulmasına ilişkin gerekçeleri belirten ve içeriği Bakanlıkça belirlenen raporu,f) Öneri alan: OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yer seçimi talebinde önerilen alanı,g) Özel OSB: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen OSB’yi,ğ) Yatırımcı ön talep formu: İçeriği Bakanlıkça belirlenen ve Ek-2’de örneği verilen formu, ifade eder.Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@