Piyasaya Güvensiz Ürün Sunulmasının Önüne Geçiliyor

Ekonomi Bakanlığının yapmış olduğu düzenleme ile piyasaya güvenli ürün sunmakla yükümlü olan ancak buna aykırı hareket edenlere yönelik idari ceza uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomi Bakanlığının, “4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenleme ile piyasaya sunulan uygunsuz ve güvensiz ürünler için daha önceden belirlenen para cezaları, 1 Temmuz 2017-31 Aralık 2017 dönemini kapsayarak artırılma kararı alındı. Bununla birlikte piyasaya sunulan ürünlerin, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya yeniden sunulması düşünülen ürünlerin, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmaması halinde yen yönetmelik uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre uygulanacak para cezası limiti; 9 bin 186 liradan 50 bin liraya arttırıldı.

Yapılan düzenleme ile dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler doğrultusunda güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya sunamayacak. Dağıtıcı, ilgili kurumlara ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi verecek.

Üreticinin belirlemediği durumda, yetkili kuruluş tarafından belirlenen süre içerisinde üreticinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilecek. Bu görevi ihlal eden dağıtıcılara daha öncesinde 4 bin 590 lira olan idari para cezası üst limiti, 40 bin liraya çıkarıldı.

Ürünlere yönelik uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesinin tespiti halinde sorumlularına verilecek cezaların üst limiti 22 bin 973 liradan 75 bin liraya yükseldi.

Söz konusu kuruluşlar, faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeyi, ilgili teknik düzenlemede süre belirtilmemesi durumunda yetkililer tarafından belirlenecek süre boyunca muhafaza edecek.Talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz edecek.

Bu yükümlülüklere uyulmadığı takdirde ilgili kuruluşa verilecek idari para cezası üst limiti 25 bin lira olarak belirlendi.


Katkıda Bulunun