Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Değişti!

Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNDEM 10.07.2019 - 09:31 15.07.2021 - 00:15 Emlak 365

Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok sayıda yönetmelikte değişiklik yaptı. İşlemlerin hızlandırılması ve bürokrasi yükünün azaltılmasını sağlamak amacı ile yapılan değişiklikler kapsamında Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte değiştirildi. 8 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan yeni tebliğ ile bir dizi değişikliğe gidildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.“Yeterlilik Belgesi, müellifin başvurusu üzerine yapılan değerlendirme sonucuna göre hazırlanır. Belge verilmeyecek ise veya yenilenme istendiğinde yenilenmesine gerek görülmüyor ise, durum müellife yazılı olarak tebliğ edilir. Müellif, niteliklerinde olan değişmeler sebebiyle grup ilerlemesi talebiyle Bakanlığa başvurabilir. Müellifin bu başvurusu değerlendirilir. Şartlarını taşıyor ise, yeterlilik belgesinin yenilenmesine gidilir; yenileme şartlarının bulunmadığının anlaşılması hâlinde, durum yazılı olarak müellife tebliğ olunur.”MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@