Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Son Hali Değişti!

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Ağustos 2021 Pazar günkü Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Haberleri 02.08.2021 - 10:40 02.08.2021 - 11:26 Gülcan Özer

1 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik kapsamında noter tasdikli imza sirküleri ibaresi bir önceki yönetmelikten çıkarılmış oldu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 68 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “noter tasdikli imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

planlı-alanlar-imar-yönetmeliği

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ NE DEMEK?

Adından da anlaşılacağı üzere bu yönetmelik ile planlı alanlarda gerçekleştirilecek olan yapı inşaatları için henüz proje aşamasında gerçekleştirilecek olan iyileştirme ve dönüşüm çalışmalarının tümünün ele alındığı yönetmeliği planlı alanlar imar yönetmeliği adı verilmektedir.

Bu yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olup yaşanılan süreçte talep ve isteklere yanıt vermek, modern şehirleşmeyi desteklemek amacı ile düzenli olarak güncellenir. Yapılan bu güncellemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile yayımlanarak duyurulur.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ NE İŞE YARAR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile yayımlanmaktadır. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@