Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı!

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 11 Mart 2020 tarihinde yayımlanan yeni tebliğ ile değiştirildi. Yapılan düzenleme ile tarımsal amaçlı seralara muvakkat yapı ruhsatı verilmesinin önü açılırken bir dizi önemli değişikliğe yer verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ve detaylar haberimizde..

EMLAK HABERLERİ 11.03.2020 - 08:25 15.07.2021 - 00:09 Emlak 365

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 11 Mart 2020 tarihinde yayımlanan yeni tebliğ ile değiştirildi. Yapılan düzenleme ile tarımsal amaçlı seralara muvakkat yapı ruhsatı verilmesinin önü açılırken bir dizi önemli değişikliğe yer verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ve detaylar haberimizde..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 11 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile beraber imar adaları ve parsellerde herhangi bir yapılaşma bulunmadığı takdirde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygun görüşü verilmesi halinde entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara bundan sonra muvakkat yapı ruhsatı verilebilecek. Ancak bu tip seralarda büyüklüğün 250 metrekare sınırını aşmaması şartı aranacak. İşte merak edilen o detaylar... Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca” ibaresi “faaliyetleri kapsamında” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı imar adalarında yer alan parsellerde, kullanım fonksiyonuna uygun bir yapı ruhsatı müracaatı aşamasında yıkılarak tasfiye edilmek ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak kaydı ile entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara, 61 inci madde uyarınca muvakkat yapı izni verilebilir. Bu yapılarda, 61 inci maddenin on altıncı fıkrasında belirtilen 250 m2’den fazla olmama koşulu aranmaz.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Yalnızca” ibaresi “Şantiye şefi değişikliği ve” olarak değiştirilmiştir.MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-10 FORM ‒ 19 YAPI RUHSATI FORMU ekteki şekilde değiştirilmiştir.MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@