Resmi Gazete İle Yayımlandı! Düşük Maaş Alana Tazminat, Ek Ödeme ve İstihdam Müjdesi Geldi

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finans 28.07.2021 - 08:55 28.07.2021 - 09:36 Gülcan Özer

Ekonomi alanında pek çok yasal düzenlemeyi barındıran 7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete ile yayımlandı.

Toplamda 25 maddeden oluşan ve pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa ile pek çok önemli konuda yasal düzenlemeler yapıldı. Ekonominin farklı alanlarında yapılan düzenlemeleri içermesi nedeni ile torba yasa olarak anılan yeni kanun bugünden itibaren resmen yürürlüğe girmiş oldu. 

7333 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI! YENİ TORBA YASA NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan ekonomi alanında yapılan pek çok önemli düzenlemeli içeren torba yasa 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan torba yasa kapsamında pek çok resmi kurumda önemli düzenlemelere gidilirken yine döner sermayeden ek ödeme yapılması, asgari ücretten daha düşük maaş alan belirli kişilere tazminat ödenmesi gibi beklenen yasal düzenlemeler de yapılmış oldu. 

ekonomik-torba-yasa

DÜŞÜK MAAŞ ALANA TAZMİNAT, EK ÖDEME VE İSTİHDAM MÜJDESİ GELDİ!

Yayımlanan son torba yasa ile 25 maddelik önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiş oldu. Yapılan düzenleme kapsamında güvenlik korucularının aylık maaş tutarlarının, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark bundan sonra tazminat olarak ödenecek. 

31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan kişiler Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı eleman olarak görev alabilecek. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlar yapılan düzenleme ile artık döner sermayeden ek ödeme alacaklar. 

torba-yasa

İMAR KANUNU DEĞİŞTİ! 

Yayımlanan torba yasa kapsamında imar kanunu da değişti. Yeni düzenlemede şu maddeler yer aldı;

MADDE 10 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesine “önceki değerinden az olmaması kaydıyla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “daha önceki imar uygulamalarında yapılan terk veya kesintiler dikkate alınmak suretiyle” ibaresi ve maddeye yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında yapılan uygulamalarda; umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden az olması durumunda, önceki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir. Yapılan bu kesinti tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer uygulama olarak değerlendirilmez. Ancak toplam kesinti oranı her halükarda %45’i geçemez.”

Söz konusu düzenlemelerin tümü 28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete ile yayımlarak bugün itibari ile yürürlüğe girmiş oldu. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@