Şeker Fabrikaları Özelleştirme Yöntemi İle 3 Taşınmaz Satışı Yapacağını Duyurdu!

Türkiye Şeker Fabrikaları özelleştirme yöntemi ile taşınmaz satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Van, Kastamonu ve Erzincan taşınmaz satışı haberimizde!

Emlak Haberleri 10.06.2019 - 09:00 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Türkiye Şeker Fabrikaları özelleştirme yöntemi ile taşınmaz satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Van, Kastamonu ve Erzincan taşınmaz satışı haberimizde!

Türkiye Şeker Fabrikaları özelleştirme yöntemi ile taşınmaz satışı yapacağını duyurdu. 10 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni ihale ilanı ile Kastamonu, Van ve Erzincan illerinde bulunan taşınmazlar için satış ihalesi düzenleneceği açıklandı. Söz konusu ihale 21 Haziran 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile düzenlenecek olup ihaleye katılmak isteyen kişilerin ihale şartnamesi alınması zorunlu tutuldu. Türkiye Şeker Fabrikaları Özelleştirme Taşınmaz Satış İhale İlanı MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLANTürkiye Şeker Fabrikaları Anonim ŞirketindenAşağıda detayı yazılı 3 Adet Taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun Kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.

1- İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle “PAZARLIK USULÜ’’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.2- Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden çok taşınmaz içinde teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.3- İhalelerin geçici teminatları her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.4- Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü –Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 5- Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin ödenecektir.6- İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. 

Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@