Şeker Fabrikaları, Sümer Holding, Hazine Arazileri! 10 İlde Özelleştirme Kararları Alındı

Özellleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 29 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan kararlar kapsamında taşınmaz satışı için yapılan ihalelerin sonuçları ilan edildi.

Şeker Fabrikaları, Sümer Holding, Hazine Arazileri! 10 İlde Özelleştirme Kararları Alındı

29 Aralık 2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/12/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ve 177 Sayılı Kararları kapsamında yeni alınan özelleştirme kararları ilan edildi. Daha önce yapılan ihalelerde verilen en yüksek teklif sahipleri ile özelleştirme sonuçları açıklandı.

Resmi Gazete ile yayımlanan Özelleştirme Kararları kapsamında mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları, Sümer Holding ve Hazine adına kayıtlı taşınmazlar için 10 ilde verilen kararlar resmiyet kazanmış oldu. Böylelikle mülkiyeti Hazine adına ya da kamu kurum ve kuruluşlarına kayıtlı olan belirli taşınmazların satışları yapılmış oldu.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRME KARARLARI 163 - 164

163 sayılı özelleştirme karar ı

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 165 VE 166 SAYILI ÖZELLEŞTİRME KARARLARI

165 sayılı özelleştirme kararı

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI 167 VE 168 SAYILI ÖZELLEŞTİRME KARARLARI

167 sayılı özelleştirme kararı

SÜMER HOLDİNG VE TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ERZİNCAN ÖZELLEŞTİRME KARARI

168 sayılı özelleştirme kararı

SÜMER HOLDİNG TÜRKİYE KAĞIT FABRİKASI ÖZELLEŞTİRME KARARI VE SÜMER HOLDİNG GİRESUN ÖZELLEŞTİRME KARARI

171 sayılı özelleştirme kararı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ERZİNCAN VE SÜMER HOLDİNG MERSİN ÖZELLEŞTİRME KARARI

173 sayılı özelleştirme kararı

KÜTAHYA HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI ÖZELLEŞTİRME KARARI

175 sayılı özelleştirme kararı

Söz konusu kararların tümü 29 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SONRAKİ HABER