Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı Görüş ve Önerilere Açıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı internet üzerinden görüş ve önerilere açıldı. Detaylar haberimizde...

Emlak Haberleri 09.04.2019 - 08:32 15.07.2021 - 00:16 Serhat Karaman

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı internet üzerinden görüş ve önerilere açıldı. Detaylar haberimizde...

Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüş ve önerilere açıldı. Mahalli İdarelerin Sıfır Atık Projesine Geçişi Amaçlanıyor! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelen görüş ve talepleri değerlendirerek hazırladığı taslağı internet üzerinden yayımladı. Yönetmeliğin amaçları olarak ise;Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda;a) Atık oluşumunun önlenmesini, önlenemediği durumlarda en aza indirilmesini,b) Oluşan atıkların özelliklerine göre biriktirilmesini ve toplanmasını,c) Ayrı toplanan atıkların öncelikle geri kazanımlarının sağlanması, geri kazanımının mümkün olmaması halinde ise çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde nihai bertarafının gerçekleştirilmesini, hedefleyen yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesi gösterildi. Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin genel ilkeler ile uygulama esaslarının belirlenmesine, Mahalli idareler ve ek-1 listede tanımlı diğer yerlerde sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, ilişkin iş ve işlemler ile tüm tarafların görev, yetki ve yükümlülüklerini kapsayan taslak görüşlere açıldı. Sıfır Atık Yönetim Sistemi BelirlenecekMahalli idareler ile bina ve yerleşkelerde sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına yönelik kriterlerin belirlendiği taslakta, özellikle mahalli idareler tarafından idari, mali ve teknik açıdan verimlilik, sürdürülebilirlik ve halkın katılımı ilkelerinin esas alınacağı sıfır atık yönetim sisteminin kurulumu için esaslar getiriliyor.Ülke genelinde sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılmasına ve özellikle mahalli idarelerin bu sisteme geçişine yönelik uygulama takviminin ortaya konulduğu yönetmelik taslağında, sıfır atık yönetim sistemini kuran yerlerin kayıt altına alınması ve Sıfır Atık Belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar da düzenleniyor.Emlak365.com

Gelişmelerden Haberdar Olun

@