Sincan Zir Vadisi ve Karabük Safranbolu Karayolu Doğal SİT Alanı İlan Edildi!

ÇŞB Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Sincan Zir Vadisi ve Karabük Safranbolu Karayolu Resmi Gazete kararı ile doğal SİT Alanı olarak ilan edildi.

Sincan Zir Vadisi ve Karabük Safranbolu Karayolu Doğal SİT Alanı İlan Edildi!

ÇŞB Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Sincan Zir Vadisi ve Karabük Safranbolu Karayolu Resmi Gazete kararı ile doğal SİT Alanı olarak ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete kararı ile Sincan Zir Vadisi ve Karabük Safranbolu Karayolu Doğal SİT Alanı olarak ilan edilerek koruma altında alındı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: (Sincan Zir Vadisi Doğal SİT Alanı Kararı)Ankara ili, Sincan ilçesi, Zir Vadisi Doğal Sit Alanı Bakanlık Makamının 06.12.2018 tarihli ve 228930 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir.27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.Sincan Zir Vadisi ve Karabük Safranbolu Karayolu Doğal SİT Alanı İlan Edildi! - Resim 1Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: (Bartın Karabük Safranbolu Karayolu Doğal SİT Alanı Kararı)Bartın İli, Karabük Safranbolu Karayolu Doğal Sit Alanı Bakanlık Makamının 06.12.2018 tarihli ve 228935 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.Sincan Zir Vadisi ve Karabük Safranbolu Karayolu Doğal SİT Alanı İlan Edildi! - Resim 3Emlak365.com Özel İçerik