>

Sivas Belediye Başkanlığı 378 İşyerini İhale ile Kiralayacak

Sivas Belediye Başkanlığı bir duyuru yayımlayarak mülkiyetinde yer alan işyerlerinin kiralanacağını duyurdu.

Sivas Belediye Başkanlığı 378 İşyerini İhale ile Kiralayacak

Sivas Belediye Başkanlığı bir duyuru yayımlayarak mülkiyetinde yer alan işyerlerinin kiralanacağını duyurdu. İhale ile gerçekleştirilecek kiralama işlemlerine dahil olmak isteyecek vatandaşlar başvuruda bulunacaklar.

Emlak365.com olarak Sivas Belediye Başkanlığı'nın ilan ettiği duyuru detayları ve başvuruların ne zamana kadar, nasıl yapılacağını adım adım aktarıyoruz.

378 İŞYERİ İHALE İLE KİRALANACAK

Belediye başkanlığı yayımladığı ihale duyurusunda, kiralama sürecinin 3 yıllığına olacağını duyurdu. 378 işyeri için aynı muhammen bedel ile ihale başlatacak olan Sivas Belediye Başkanlığı işyerlerinin özelliklerini açıkladı. Bu kapsamda kiralanacak olan işyerlerinin 378 ad, 47 parselde ki 5.700,00 metrekare alanlı işyerinde olduğunu bildiren belediye ihaleye dair açıklamada bulundu.

"Mülkiyetleri belediyemize ait aşağıda adresleri yazılı gayrimenkuller işyeri olarak kullanılmak üzere Belediye Encümeninin 27/11/2020 tarih ve 1529 sayılı kararına göre 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir."

Muhammen Bedel Tablosu

Sivas Belediye Başkanlığı 378 İşyerini İhale ile Kiralayacak - Resim 1

İHALE BAŞVURU İŞLEMLERİ VE İHALE TARİHİ

İşyerlerinin kiralama işlemleri için ihale 9 Mart tarijinde düzenlenecek. Akşam saat 16.00 itibariyle düzenlenecek ihale öncesine kadar başvuruların yapılması gerekiyor. İhale başvuruları, Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan şartname esasına göre yapılacak. İhaleye katılacak olan her istekli belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünden şartnameyi alacaklar. Belediye başkanlığı şartname bedelini 500 TL olarak açıkladı. İhale başvuruları ihalenin yapılacağı gün saat 15.30'a kadar yapılacak.

Başvuru işlemleri için vatandaşlar ihale şartnamesinde Sivas Belediyesi tarafından ilan edilen başvuru evraklarını hazırlayacaklar. Ardından işyerleri için belirlenen 3 bin 300 TL geçici teminat bedeli ödenecek. Geçici teminat bedeli makbuzu ve diğer evraklarını hazırlayan vatandaşlar başvurularını belediyeden tamamlayacaklar.

İhale Başvuru Evrakları

İhale başvuru kılavuzunda ilan edilen başvuru evrakları; Nüfus cüzdanı aslı ve ihale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir belge, Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri, Vekaleten girenler için Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi, Geçici teminatı ve güvence ile şartname bedellerinin yatırıldıklarına dair belge ve belediyeden alınacak borcu yoktur belgesi, -2021 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayii Odasından alınmış kayıt ve faaliyet belgesi, Katılımcıların vergi mükellefi olduklarını gösteren belge ve bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge.