Son Dakika: Resmi Gazete İle Ücretsiz Seyahat Kartı Gelir Desteği 2022 İçin Zam Açıklandı!

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değiştirildi. 6 Nisan 2022 tarihli karar ile zamlı ücretsiz seyahat gelir desteği kaç TL oldu?

Finans 06.04.2022 - 07:47 06.04.2022 - 07:47 Gülcan Özer

Yaşlı, engelli, gazi ve şehit yakınları için şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarında uygulanan ücretsiz seyahat kart için uygulanan parasal limitler 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değiştirildi. Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında limitlere zam yapıldı. 

İstanbul ve Ankara illerinde yaşayan yaşlı, engelli, gazi ve şehit yakınları için şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlarda uygulanan aylık ücretsiz seyahat gelir desteği bin 330 liradan bin 995 liraya yükseltildi. Büyükşehir belediyesi olan diğer iller için ise söz konusu rakam bin liradan bin 500 liraya yükseltildi. Yeni rakamlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan yönetmelik kapsamında netleşmiş oldu. 

ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,”

“c) Genel Müdürlük: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü,”

yönetmelik

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1000” ibaresi “1500” şeklinde, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1330” ibaresi “1995” şeklinde, aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1000” ibaresi “1500” şeklinde, aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “800” ibaresi “1200” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Yeni yönetmelik yayım tarihi olan 6 Nisan 2022 tarihi itibari ile resmen yürürlüğe girmiş oldu. 

Emlak365.com

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@