SON DAKİKA: YLSY Burs Miktarı 2022 Resmi Gazete'de Yayımlandı! Ülkelere Göre Yurtdışı Bursu Ne Kadar?

1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ, 26 Mayıs tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı!

Finans 26.05.2022 - 07:25 26.05.2022 - 07:36 Gülcan Özer

26 Mayıs 2022 Tarihli ve 31847 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ kapsamında yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere ödenecek olan burs rakamları yeniden belirlendi. Yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderler rakamları ilan edildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 1/3/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

burs tebliği 1

burs tebliği 2burs tebliği 3burs tebliği 4burs tebliği 5burs tebliği6burs tebliği 7burs tebliği 8

YLSY ÜLKELERE GÖRE BURS MİKTARI 2022! YLSY HANGİ ÜLKERE GÖNDERİYOR, BURSU KAÇ EURO?

yurt dışı burs rakamı listesi

yurt dışı burs rakamı

BURS MİKTARI 2022! YURTİÇİ ÖĞRENCİLERE ZAMLI AYLIK BURS ÜCRETİ KAÇ TL, NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yeni tebliğe göre yurtiçi üniversitelerde resmi burslu öğrencilere lisans öğrencileri için 1.050 TL, lisansüstü öğrencileri için 2.100 TL burs ödemesi yapılacağı ilan edildi. 

Haber Kaynağı: Emlak365.com

Gelişmelerden Haberdar Olun

@