Şufa Hakkı Nedir, Nasıl Engellenir, Ortadan Kalkar?

Tapu sicil kayıt işlemleri için sıklıkla kullanılan terimlerden biri de şufa hakkı olarak öne çıkmaktadır. Peki, şufa hakkı nedir, nasıl ortadan kalkar ya da engellenir?

Şufa Hakkı Nedir, Nasıl Engellenir, Ortadan Kalkar?

Şufa hakkı tapu kayıtlarında yapılan sicil işlemleri için sıklıkla kullanılan terimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Halk arasında ön alım hakkı olarak anılan şufa hakkı paylı mülkiyet kurulan taşınmazlar ile ilgilidir.

ŞUFA HAKKI NEDİR?

Tapu sicil kayıt işlemlerinde kullanılan bir terim olup ön alım hakkı tanımaktadır. Üzerinde paylı mülkiyet hakkı kurulan taşınmazlarda kurulan ön alım hakkı sözleşme ya da dava ile doğabilmektedir.

Halk arasında ön alım hakkı olarak anılan şufa hakkı ile hisseli mülkiyet kurulan taşınmazda hisse sahibinin kendi hissesini satmak istemesi durumunda alım hakkı öncelikli olarak diğer hisse sahiplerine verilmektedir. Örnek vermek gerekirse 4 ortağın sahibi olduğu bir arsa tapusunda, bir ortak hissesini satmak isterse öncelikli alım hakkı diğer 3 ortağa geçmekte olup, ortakların bu hisseye talip olmaması durumunda ancak diğer kişiler hisseyi alma hakkına sahiptir.

Medeni Kanun kapsamında koruma altına alınan şufa hakkının amacı hisseli taşınmazlarda gayrimenkulün öncelikli olarak ortaklar arasında kalmasını sağlamaktır. Şufa hakkı ancak diğer taşınmaz sahiplerinin hisseyi satın almak istememeleri hallinde kalkar.

ŞUFA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI! ÖNALIM HAKKI NASIL ENGELLENİR?

Hisseli tapularda satış konusunda sorunlar yaşanmakta olup bazen önalım hakkının kötüye kullanılması da söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarla en sık karşılaşılan fiili taksim uygulaması olup yerleşik içtihat gereğince fiilen taksim edilmiş taşınmazdaki yerin satılmak istenmesi durumunda şufa hakkı dürüstlük kuralına aykırı bulunmaktadır.

SONRAKİ HABER