Şufa Hakkı ve Şartları Neler? Dava Nasıl Açılır?

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde sık sık zikredilen şufa hakkı ve şufa hakkı şartları nelerdir? Şufa hakkı davası nasıl açılır, şufa hakkı nasıl kullanılır?

Şufa Hakkı ve Şartları Neler? Dava Nasıl Açılır?

Şufa hakkı, birden fazla kişinin pay sahibi olduğu hisseli gayrimenkuller için kullanılan bir emlak terimi. Paylı mülkiyette, hissedarlardan biri payının bir kısmını ya da tamamını satmak isteyebilir. Satılmak istenen gayrimenkulü, diğer paydaşların öncelikli olarak alma hakkı bulunur. Hisseli gayrimenkul satışlarında uygulanan bu öncelikli alım iznine şufa hakkı denir.

Şufa hakkında gayrimenkulün niteliği bir öneme sahip değildir. Arsa, konut ya da başka bir gayrimenkul de olabilir. Buradaki asıl önemli husus hisseli mülkiyet olmasıdır.

ŞUFA HAKKI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Hissesini satışa çıkaran paydaşın, noter aracılığıyla diğer hak sahiplerine satışa çıkardığına dair bildirimde bulunması gerekir. Bildirim yapılmasının ardından 3 ay içerisinde şufa hakkı kullanılabilir. Bildirim yapılmadığı durumlarda 2 yıl içerisinde şufa davası açılabilir. Belirlenen süreler hak düşürücü sürelerdir. Belirtilen süreler de şufa hakkı kullanılmazsa önalım hakkı düşer.

şufa davası

ŞUFA DAVASI NASIL AÇILIR?

Hisseli gayrimenkulün satışı için diğer hissedarlara noter ile bildirim yapılması zorunludur. Bildirim yapılmadan üçüncü bir kişiye satış yapılırsa pay sahiplerine dava açma hakkı doğar. Satışı takip eden 2 sene içerisinde gayrimenkul hangi bölgede ise oradaki Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılarak şufa davası açılabilir.

Bir dilekçe verilerek hisseyi satın alan kişiye dava açılır. Davacı, satış bedeli ve masrafları öderse hissenin tapuda terkine karar verilir, hisse davacının adına geçer. Hisseli bir taşınmazı alacak kişilerin dava ile uğraşmaması ve sorun yaşamaması için diğer hissedarlar ile görüşmesi gereklidir.