Tapu İçin Resim Zorunluluğu Sona Erdi, Yeni Tapu Yönetmeliği Yayımlandı!

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete ile yayımlandı.

Emlak Haberleri 09.07.2019 - 08:49 15.07.2021 - 00:15 Emlak 365

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete ile yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 8 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete mükerrer sayısı ile yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında bundan sonra tapuya resim yapıştırma zorunluğu ortadan kaldırıldı. Tapuya Resim Yapıştırma Zorunluluğu Sona Erdi Yeni yönetmelikte bir önce yayımlanan yönetmelikte yer alan 16.madde yürürlükten kaldırıldı. Bu madde de resim yapıştırma zorunluluğu yer alıyordu. 

Tapu işlemleri büyük oranda kolaylaştırılırken vatandaşların ev alıp satmalarının önü açılmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikMADDE 1 – 10/11/2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “fotoğrafları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Resmî senede “okudum” ibaresinin yazdırılmasından sonra, aynı mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar arasında imzalama işi aynı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmî senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen görevli de imza eder. Ayrıca müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler.”MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür. Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@