Tapu Sicil Müdürlüğü’nce Yapılan Akitsiz İşlemler Hangileridir?

Tapu Kanunu’nda belirtilen akitli işlemler dışında bırakılan diğer Tapu Sicil Müdürlükleri’nin konusuna giren işlemler akitsiz işlemler olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemler mülkiyet sahibi kimsenin tek taraflı ifade beyanı ile yapabileceği işlemler olması bakımından daha kolay gerçekleşen işlemlerdir.

Emlak Terimleri 14.03.2019 - 09:59 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Tapu Kanunu’nda belirtilen akitli işlemler dışında bırakılan diğer Tapu Sicil Müdürlükleri’nin konusuna giren işlemler akitsiz işlemler olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemler mülkiyet sahibi kimsenin tek taraflı ifade beyanı ile yapabileceği işlemler olması bakımından daha kolay gerçekleşen işlemlerdir.

Tapu Kanunu’nda belirtilen akitli işlemler dışında bırakılan diğer Tapu Sicil Müdürlükleri’nin konusuna giren işlemler akitsiz işlemler olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemler mülkiyet sahibi kimsenin tek taraflı ifade beyanı ile yapabileceği işlemler olması bakımından daha kolay gerçekleşen işlemlerdir.Akitli İşlemler İle Akitsiz İşlemlerin Farkı Nedir?Akitli ve akitsiz işlemler arasında en belirgin fark Tapu Kanunu’nda hangi işlemin senede bağlı olduğu hangi işlemin ise salt irade beyanı ile gerçekleşebileceğinin belirlenmiş olmasıdır. Bunun dışında akitli işlemler sözleşme taraflarının beyanlarını senede bağlayan ve Tapu Sicil Müdürlükleri’ne belge düzenleme yetkisi veren işlemlerdir. Ancak akitsiz işlemlerde böyle bir senet imzalama zorunluluğu bulunmamaktadır.Akitsiz işlemler telkin, düzeltme, mülkiyet ile ilgili değişiklik, ayırma ve birleştirme gibi işlemleri oluşturmakta ve bu hakların devri veya korunması için diğer kişilere ihtiyaç duyulmamaktadır. Akitsiz işlemler için resmi senet yerine Tescil İstem Belgesi düzenlenmektedir.Tapu Sicil Müdürlüğü’nce Yapılan Akitsiz İşlemler Hangileridir? 2644 sayılı Tapu Kanunu akitsiz tapu işlemleri hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Tapu Müdürlükleri’nde akitli işlemler dışında kalan diğer tapu işlemlerine akitsiz işlemler adı verilmektedir. Tapu Sicil Müdürlükleri’nce yapılan;•    Aile Konutu Şerhi

•    Aile Konutunda Kalma Hakkı

•    Ayırma (İfraz) İstemi

•    Bağışlama Vaadinin Şerhi İstemi 

•    Birleştirme (Tevhit) İstemi

•    Cebri Satışın Tescili İstemi

•    Cins Değişikliği İstemi

•    Düzeltme (Tashih) İşlemi

•    İpoteğin Terkini İstemi

•    İştirakın (Elbirliğinin) Bozulması İstemi

•    Kat İrtifakı İsteme

•    Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Sözleşmesi Şerhi

•    Kat Mülkiyeti Kurulması

•    Kira Şerhi İstemi

•    Kooperatif Üyelerine Tahsis İstemi (Ferdileşme)

•    Mirasın İntikali

•    Mirasın Taksimi

•    Satış Vaadinin Şerhi İstemi

•    Sulh Hakimi veya Noterde Yapılan Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Tescil İstemi

•    Şufa, İştira, Vefa İstemi

•    Tescil İstem Belgesinin Düzenlenmesi

•    Vasiyetnamenin Tenfizi İstemiGibi işlemler akitsiz işlemler olarak yapılabilmektedir.Kaynak:Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@