Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Açıkladı: Miras İntikali İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapuda miras intikali konusunda merak edilen soruları yanıtlayan TKGM aynı zamanda miras intikali için gerekli belgeler için de açıklama yaptı.

Emlak Terimleri 05.04.2022 - 09:15 05.04.2022 - 09:17 Gülcan Özer

Miras intikali hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlem yapmak isteyen kişilerin izlemeleri gereken rota ve vermeleri gereken evrakları açıkladı. Miras bırakan kişinin vefatını takip eden 2 senelik süre içerisinde yapılmakla yükümlüdür. 

Vefat eden kişiden kalan taşınmazlar mallar miras olarak yasal mirasçılarına geçerken kişilerin bu malları üzerine almak için yapmış olduğu işlemlere miras intikali adı verilmektedir. Kelime anlamı olarak intikal bir yerden başka bir yere geçme anlamına gelirken tapuda miras intikali de vefat eden kişinin taşınmaz mallarının mirasçılarına geçirilmesi işlemidir. 

MİRAS İNTİKALİ YAPILMAZSA NE OLUR?

Miras intikali işlemi tapu daireleri tarafından yapılmakta olup bunun için uygulanan süre 2 senedir. Miras bırakan kişinin vefatının ardından 2 sene içerisinde yapılmayan intikal işlemlerinde bu sürenin sonunda yargıya başvuru yapılması gerekir. Mahkeme sürecinin sonunda tapu bilgileri güncellenir.

miras intikali için gerekli belgeler

MİRAS İNTİKALİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR, BELGELER NELERDİR?

Taraflara ve temsilcilerine ait olan Kimlik Belgesi

İşlemde temsil var ise bu temsile ilişkin vasi kararı, vekaletname vb. gibi temsil belgesi, 

Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan asıl veyahut da aslı gibi onaylı örneği bulunan Veraset Belgesi (Yurt dışındaki mahkemelerden alınmış veraset belgelerinin Tapu Kanunun 37. maddesi gereğince Türk Mahkemeleri tarafından da onaylanmış olması şartı bulunmaktadır.), 

Bina vasıflı taşınmazlarda DASK (Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi) talep edilmektedir. 

Haber Kaynağı: Emlak365.com

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@