Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İhaleye Davet İlanı Yayımladı

21 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ihaleye davet ilanı yayımladı. TKGM ihale ilanı detayları haberimizde!

Emlak Haberleri 21.06.2019 - 07:57 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

21 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ihaleye davet ilanı yayımladı. TKGM ihale ilanı detayları haberimizde!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ihaleye davet ilanı yayımladı. Yayımlanan ilan ile Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması işinin ihaleye çıkarılacağını duyurdu. İHALEYE DAVET (İLAN)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ EK FİNANSMAN (TKMP-EF) Kapsamında Yapılacak Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi Grup-Ek1-5 IBRD Kredi No: 8541-TRTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek1) Grup Ek 1-5.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 19 ihale paketi olarak yapılacaktır. Sayısallaştırma alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir.Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.İhale Dokümanı, 575,00 TL (BeşyüzyetmişbeşTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYETel: +90 312 413 64 47 / +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 413 64 02Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 24/07/2019 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 24/07/2019 Çarşamba günü, saat 10:00 ’a kadar teslim edilmelidir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) Ana Bina, Zemin Kat, Z–08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 (Genel Evrak) 06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYETeklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30 ’ da açılacaktır.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYEGeç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@