Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Gündem 15.11.2019 - 07:59 15.07.2021 - 00:12 Serhat Karaman

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 15 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik ile TKGM kadastro müdür yardımcısı ataması ve mütercim kadrosu ataması için yapılan değişiklikler haberimizde!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeni bir yönetmelik yayımladı. Yayımlanan yönetmelik ile beraber TKGM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değiştirilmiş oldu. TKGM kadastro müdür yardımcısı ataması ve TKGM Mütercim kadrosu ataması için önemli değişikler yapıldı. İşte yeni yönetmelik;Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikMADDE 1 – 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”“k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Tapu sicil müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kadastro müdür yardımcısı” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “pilot,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “restoratör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mütercim,” ibaresi eklenmiştir.MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, mevcut (e) bendinin (3) numaralı alt bendi ve mevcut (i) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “restoratör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mütercim,” ibaresi eklenmiş, mevcut (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“d) Kadastro müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;EMLAK365.COM ÖZEL HABERİDİR, AKTİF LİNK BAĞLANTISI VERİLMEDEN HABERİN BİR BÖLÜMÜ YA DA TAMAMI KOPYALANAMAZ / ALINTILANAMAZ...Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@