Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Üst Yönetim Görev Değişikliği Yapıldı

TKGM Personel Dairesi Başkanı İbrahim Öztürk imzası ile yayımlanan genelge ile üst yönetim görev değişikliği yapıldı.

Emlak Haberleri 17.01.2019 - 11:41 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

TKGM Personel Dairesi Başkanı İbrahim Öztürk imzası ile yayımlanan genelge ile üst yönetim görev değişikliği yapıldı. Detaylar haberimizde...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Üst Yönetim Görev Dağılımı yapıldı. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINAİlgi : 13.03.2018 tarihli ve 698132 sayılı Üst Yönetim Görev Dağılımı Oluru.Genel Müdürlük Üst Yönetim Görev Dağılımı ilgi Olur ile belirlenmişti. Bakanlık Makamınca yapılan atamalar sonucunda; 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonuyla ilgili görev dağılımlarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.Bu itibarla;Hukuk MüşavirliğiTeftiş Kurulu Başkanlığıİç Denetim Birimi BaşkanlığıStrateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Genel Müdür uhdesinde kalmak üzere,Genel Müdür Yardımcısı V. Adil Hakan AYBER'e;Harita Dairesi BaşkanlığıYabancı İşler Dairesi BaşkanlığıTapu Dairesi BaşkanlığıGenel Müdür Yardımcısı V. Ömer Sinan BAYÇELEBİ'ye;Personel Dairesi BaşkanlığıDestek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıDöner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı V. Sinan FİDAN'a;1. Kadastro Dairesi Başkanlığı2. Arşiv Dairesi Başkanlığıbağlı olarak görev yapmalarını,Ayrıca;1. Yazışmaların Bakanlık Olur'u ile yürürlüğe giren 07/08/2018 tarihli ve 2018/9 (1788) sayılı " Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Hakkında Genelge " hükümlerine göre yapılmasını,2. Projeler ile ilgili işlemlerin Proje Yönetim Ofisleri tarafından yürütülmesini, ödemelerin ise Kamu İhale Kanunu, İhaleli işlemler ve 5018 sayılı Kanunla ilgili mevzuatlar dâhilinde yetkililerce gerçekleştirilmesini,3. Bölge Müdürlerinin izin işlemleri, iş takiplerinin ve periyodik raporlama hususunun Genel Müdür Yardımcısı V. Sinan FİDAN tarafından yürütülmesi ile ilgide kayıtlı Üst Yönetim Görev Dağılımına ait Olurun iptali hususlarını;Olurlarınıza arz ederim.İbrahim ÖZTÜRKPersonel Dairesi Başkanı

Emlak365.com
Gelişmelerden Haberdar Olun

@