Tapuda Bağış Bozulur Mu, Bağışla Devredilen Bir Gayrimenkulün Devir İşlemi Nasıl İptal Edilir?

Bir gayrimenkulün tapuda bağış veya satış yoluyla devredilmesinin detayları hakkında araştırmalar yapılıyor. Tapuda bağış yoluyla devredilen gayrimenkulün devir işlemleri iptal edilebilir mi? 

Emlak Haberleri 20.10.2021 - 03:00 20.10.2021 - 03:00 Engin Uzunoğlu

Gayrimenkullerin devri konusunda çeşitli detaylar araştırma konusu yapılmaya devam ediliyor. Tapuda devir iki türlü yapılabiliyor. Bunun bir yolu satış yapılarak tapunun bir başklasına devredilmesidir. Diğer yol ise bağış yoluyla gayrimenkul tapusunun el değiştirmesidir. Bağış yoluyla tapu devri genellikle aile içinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla miras davalarına sık sık bağış yoluyla tapu devri konu olabilmektedir?

BAĞIŞ YOLUYLA TAPU DEVRİ 

Arsa, tarla, arazi, iş yeri, konut gibi çeşitli taşınmazların devri sırasında yapılan işlemlerden birisidir  bağış yoluyla tapu devri. Buna göre bu tapu devrinde herhangi bir şekilde para alışverişi yapılmamaktadır. Tamamen karşılıksız gerçekleşen bir tapu işlemidir. Bağış yoluyla tapu devri yapıldığı tapu kayıtlarına işlenir. Böylelikle işlemin türü resmi belgeder de yer alır. Bu şekilde yapılan tapu devirlerinde iptal işlemi ile sıklıkla karşılaşılabilmektedir. 

BAĞIŞLA DEVREDİLEN TAPU GERİ ALINIR MI? 

Bağış yoluyla bir gayrimenkul tapusu bir başkasına devredilebilir. Bunun önünde hukuki herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak bu aşamada devreye miras hukukunda saklı pay meselesi ortaya çıkmaktadır. Bir kişinin mirasçıları o kişinin varlıklarında bazı paylarda hak sahibidirler. Bundan dolayı da bağış yoluyla tapu devri yapılsa dahi saklı pay hükmünden hareket edilerek tapu devri iptal edilebilir. 

BAĞIŞLA DEVREDİLEN TAPU İŞLEMİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Gayrimenkul tapusunun bağış yoluyla devrinin iptal edilebilmesi için hak sahipleri tarafından dava açılması gerekiyor. Bu davada mirasçılar hak sahiplilikleri saklı paylar üzerinden belirterek talepte bulunabiliyorlar.

Örnek verilecek olursa bir konutun bağış yoluyla tapu devri yapılırsa ve mirasçılar saklı paylarını talep ederlerse mahkeme bu saklı payları hak sahiplerine teslim eder. Bu da eğer tek tapu üzerinde işlem yapılırsa iki yolla olur. Ya bağış yapılan kişi saklı pay sahibi ile belirli bir para karşılığında anlaşarak bu payı satın alır ya da saklı pay sahibi bağış yapılan kişiden onun hakkını satın alarak anlaşmazlığa son verir. 

Tarafların anlaşamaması durumunda ise mahkeme yoluyla ilgili gayrimenkulün satışı yapılarak taraflara payları oranında ödemeler yapılabiliyor. ANcak böyle bir durumda her iki hak sahibinin de elde edecekleri kazançta bir miktar azalma olabilir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@