Tapuda ifraz işlemi nedir, nasıl yapılır?

Taşınmazın parsellere bölünerek tapu kütüğüne işlenmesi işlemi olan tapuda ifraz nedir, nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde.

Tapuda ifraz işlemi nedir, nasıl yapılır?

Bir gayrimenkulün parsellere bölünerek tapu kaydına işlenmesine ifraz denmektedir. Tapuda ifraz işlemi yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle ifraz işlemi yapılabilmesi için arsada irtifak hakkı, şerh veya rehin olmaması gerekiyor.

İfraz işlemi nedir?

Tapuda tek bir parsel olarak kayıtlı olan gayrimenkulün birden fazla parçaya bölünerek tapu kütüğüne işlenmesine, tapu ifraz işlemi denmektedir.

Taşınmazın sahibi varken parsellere bölünmesi ya da bir bölümünün satılması halinde, tapu kütüğünde değişikliğe gidilmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için ilgili kanuna uygun olması belediye, il ve idare kurulları tarafından onay almış olması gerekir.

Tapuda ifraz işlemi nasıl yapılır?

İfraz işleminin yapılabilmesi için ifraz harcı ödenmeli be temin edilen belgelerle birlikte gayrimenkulün yer aldığı belediyeye başvuru yapılması gerekiyor. İfraz harcı, parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden yapılmaktadır ve işlemin yapıldığı gayrimenkullerin belediye tarafından beyan edilen emlak değerinden az olmaması şartı aranır.

Bu hesaba göre, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9.9 oranında tapu ifraz harcı tahsil edilmektedir. Buna ek olarak ifraz işlemine konu olan gayrimenkullerin üzerinde rehin, irtifak ya da şerh bulunmaması gerekiyor.

İfraz işlemi için gerekli belgeler

İfraz harcı yapılabilmesi için serbest mühendislerce düzenlenen ve uygunluğu kadastro müdürlüğünde kontrol edilerek onaylanmış kontrol raporu ve ek belgeler,

Taşınmazın mal sahibine ait ya da yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı,

Talep edildiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere 6x4 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf,

Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni ya da İl İdare Kurulunun olumlu kararı,

Son olarak ise ifraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise DASK deprem sigortasının olması şartları aranmaktadır.