Tapuda Tevhit İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?

Sık yapılan tapu işlemlerinden biride tapuda tevhit işlemi olarak öne çıkmaktadır. Peki, tapuda tevhit işlemi nedir, nasıl yapılır?

Tapuda Tevhit İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?

İmar prosedürleri ve arsa satış işlemlerinde en sık karşılaşılan işlem türlerinden biri de tapuda tevhit işlemi olarak öne çıkmaktadır. Bu işlemi mutlaka yapılması gereken zorunlu işlemler arasında yer almaktadır.

Tüm taşınmazlar ile ilgili yapılan işlemler tapu kütüğüne işlenmekte olup bu işlemler farklı şekillerde kayıt altına alınmaktadır. Parsel sahipleri tarafından yapılan işlemlerden biride tapuda tevhit işlemidir. Peki, tapuda tevhit işlemi nedir, nasıl yapılır?

TAPUDA TEVHİT İŞLEMİ NEDİR?

Tapu sicili üzerinde her biri ayrı olarak kayıt altına alınan, birbirine bitişik nizamda yer alan birden fazla taşınmazın birleştirilerek tek bir parsel haline getirilmesine tapuda tevhit işlemi adı verilmektedir. Bu işlem genelde parsellerin birleştirilerek inşaat yapılmasına uygun hale getirilmesi amacı ile yapılmaktadır.

Birbirine bağımsız halde yer alan iki parsel birleştirilir ve imara uygun bir şekilde inşaata açılmış olur. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddelerine uygun bir şekilde tapuda tevhit işlemi yapılır. Tapuda tevhit işlemi aynı kişiye ait olan parseller üzerinde yapılabileceği gibi farklı kişilere ait olan parseller içinde yapılabilmektedir.

TAPUDA TEVHİT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Farklı parselleri birleştirmek isteyen kişilerin ilk yapmaları gereken taşınmazın bağlı olduğu belediyeye başvuru yapmaktır. Parsel birleştirme işleminde tarafların rızası alınarak taşınmaz üzerinden ipotek ve şerh yoksa işlem tamamlanır. Tapuda ipotek ve şerh bulunuyorsa bu durumda ipotek ve şerh sahiplerinin de rızası alınmalıdır.