Tapudan İpotek Nasıl Kaldırılır?

Gayrimenkullerin tapularına konulan ipoteklerin nasıl kaldırtılabileceği merak ediliyor. Bir evin veya arsanın tapusundan ipotek nasıl kaldırılır?

Tapudan İpotek Nasıl Kaldırılır?

Gayrimenkullere bazı durumlarda tapu işlemleri üzerinden ipotek tesis edilmektedir. Genellikle de kredi ile satın alınan bir gayrimenkulün tapusu üzerinde krediyi veran finans kuruluşunun lehine ipotek tesis edilmektedir. Bu ipotek oldukça o gayrimenkulün satışı gerçekleşmemektedir. Bundan dolayı da tapudan ipotek kaldırmak oldukça merak edilen konular arasında yer alır. Peki bir gayrimenkulün tapusundan ipotek nasıl kaldırılır?

TAPUDAN İPOTEK NASIL KALDIRILIR?

Bir gayrimenkul üzerinde çeşitli borçlardan dolayı ipotek tesis edilmiş olabilir. O ipotek en basi ifadeyle borcu verenin güvencesidir. Borcu veren kurum o tapu üzerinde ipotek işlemi tesis etmiş ve borcunu güvence altına almıştır. Peki bu ipotek nasıl kaldırılabilir?

Öncelikle bir tapunun üzerinden ipoetek kaldırılmak isteniyorsa ipoteğe konu olan borç kapatılmalıdır. İpotek nedeni olan borcun tamamı ödenerek ipoteğin kaldırılması işlemine başlanılabilir. Bu borç kapatılmadan ipotek kaldırılamaz ve tapu sahibi tam anlamıyla o gayrimenkul üzerinde mülk sahibi olma avantajlarını kullanamaz. İpoteğe neden olan borcun tam olarak ödenmesiyle beraber ipotekl kaldırılması işlemlerine başlanılabilir.

İpotek sahibi olan banka veya finans kuruluşuna başvurularak ipotek fek yazısı alınmalıdır. Fek yazısı ipoteğe konu olan borcun tamamen ödendiği ve ipooteğin kaldırılmasında herhangi bir sakınca olmadığını ifade eden bir yazıdır. İpotek fek yazısı gayrimenkulün tapudaki sahibinin ismine yazılmış olmalıdır. Aksi durumda ipotek kaldırma işlemi yapılamayacaktır.

İpotek fek yazısı ile Tapu Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekir. Bu başvurunun ardından 2 hafta içerisinde tapudaki ipoteğin kaldırılması işlemi gerçekleştirilir. Ancak zaman zaman bazı aksamalar meydana gelmekte ve borcun ödenmesine karşın tapu üzerindeki ipotek kaldırılmamaktadır. Böyle bir durumda ise ipotek kaldırılması için dava açmak gerekebilir.

SONRAKİ HABER