Tapuya Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu olarak kullanılan taşınmazların tapusu üzerine aile konutu şerhi koyma hakkı bulunmaktadır. Peki, aile konutu şerhi nedir, ne işe yarar, nasıl konulur?

Emlak Terimleri 05.09.2018 - 18:01 15.07.2021 - 00:20 Serhat Karaman

Aile konutu olarak kullanılan taşınmazların tapusu üzerine aile konutu şerhi koyma hakkı bulunmaktadır. Peki, aile konutu şerhi nedir, ne işe yarar, nasıl konulur?

Evli olan çiftlerin beraber yaşamlarını idame ettirmek üzere kullandıkları konutlara aile konutu adı verilmektedir. Bu konutta evli olan çiftlerden herbirinin eşit hakkı bulunur. İlgili taşınmazın tapu siciline aile konutu şerhi konulması bu hakların korunması adına çok önemlidir. Bu sayede diğer eşin evin habersiz satılması, ipotek ettirilmesi ya da icra yolu ile elden alınması gibi nedenlerle mağdur olmasını engellemek için yapılmaktadır. Aile Konutu Şerhi Ne Demek?Aile konutu olarak kullanılan taşınmazın üzerinde evli olan çiftlerin her ikisinin de izni ve bilgisi olmadan işlem yapılamamasını sağlayan şerhe aile konutu şerhi adı verilmektedir. Tapuya aile konutu şerhi koymak için taraflardan birininin nüfus kayıt örneği ile tapu dairesine başvuruda bulunması yeterlidir. Tapu Aile Konutu Şerhi Dilekçesi Örneği …………. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNEAİLE KONUTU ŞERHİ KOYDURMAK İSTEYEN :ADRESİ :KONU : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.AÇIKLAMALAR :1. Tapuda,….. Mevkii ……Pafta ……Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim …………. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.2. Medeni Kanunun madde 194/3 “….Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,….. Mevkii …Pafta …Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.Saygılarımla.Ad SoyadEK : Nüfus kayıt örneğiEmlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"


Gelişmelerden Haberdar Olun

@