Tapuya Şerh Koydurma Ücreti Ne Kadar Oldu 2022?

Hak sahiplerinin işlemlerini sınırlandıran tapuya şerh koydurma işlemi ücreti belli oldu. Peki, 2022 tapuya şerh koydurma ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar

Emlak Terimleri 27.01.2022 - 09:56 27.01.2022 - 09:56 Büşra Uluşen

Tapuya şerh koyma işlemi, taşınmaz bir malın sahibi olan kişinin hak sahipliğini kısıtlayan ve uyarı niteliği taşıyan bir uygulamadır. Yapılan bu uygulama, taşınmazı satın almak isteyen kişilere sınırlı kullanım hakkı sunmaktadır. Tapuya şerh koyma ücretli bir işlemdir. 2022 yılının başlamasıyla birlikte tapuya şerh koyma ücreti de güncellendi. 

TAPUYA ŞERH KOYMA ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Tapu üzerinde birden fazla işlemler yapılabilmektedir. Bu işlemlerden biri de şerh düşme / şerh koymadır. Bu işlemler genellikle mal sahibinin haklarını kısıtlamak ve alacak haklarının korunması amacıyla yapılmaktadır. Tapuya şerh koyma işleminin bir de maliyet kısmı vardır. Tapudaki birçok işlem için ücret alındığı gibi şerh koyma işleminde de ücret talep edilmektedir. 

Bu kapsamda tapuya şerh koyma işlemi için 3 farklı hesaplama yapılmaktadır. Bunlar:

Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazan bedel üzerinden (Gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olmamak kaydıyla) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden binde 6,83 oranında,

tapuya şerh koydurma

Mal birliği ve mal ortaklığının mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden ya da tescilinden kayıtlı değer üzerinden binde 6,83 oranında,

Adi ya da hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanan kira toplamı ve mukavele yoksa ya da mukavelede süre belirtilmemiş ise bir yıllık kira bedeli üzerinden binde 6,83 oranından hesaplanmaktadır. 

Tapuya şerh koyma işlemi Tapu Müdürlüklerine yapılan başvuru ile yapılmaktadır. Başvuru sırasında şerh talebini içeren dilekçe ve gerekli belgeler ile müdürlüğe giden hak sahipleri şerh koydurma işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@