Tarım Arazileri Mülkiyet Devri İçin Yeni Karar! Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik Değişti

8 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında önemli düzenlemelere gidildi.

Emlak Haberleri 08.12.2021 - 07:42 08.12.2021 - 07:43 Gülcan Özer

31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte bazı önemli düzenlemelere gidildi. Bir önceki yönetmelikte yer alan bazı maddeler uygulamadan kaldırılırken bazı maddelere ise eklemeler yapıldı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan söz konusu düzenlemeler 8 Aralık 2021 Tarihli ve 31683 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değerlemesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “vasıf değişikliği, asgari tarımsal arazi büyüklüğü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değerlemesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “vasıf değişikliği, asgari tarımsal arazi büyüklüğü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maddelerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 12 nci maddesine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“g) Tarım arazilerinin değeri: Tarım arazilerinden elde edilecek yıllık ortalama net gelirin, kapitalizasyon oranı kullanılarak hesaplanan değerini,”

“i) Muris: Miras bırakan kişiyi,

j) Pay Temliki: Elbirliği mülkiyetli taşınmazlarda elbirliği halindeki malikler arasındaki pay devrini,

k) Kapitalizasyon oranı: Taşınmazın yıllık ortalama net geliri ile gerçek satış değeri arasındaki oranı,”

tarım arazileri yönetmeliği 1

tarım arazileri yönetmeliği 2

tarım arazileri yönetmeliği 3

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik bugün itibari ile uygulamaya girmiş olarak kabul edilirken dikili tarım arazilerinin değerlendirilmesi hususunda yeni ağaç sayıları da belirlenmiş oldu. Tarım arazilerinin mülkiyetinin devri konusunda 8 Aralık tarihinden itibaren artık yayımlanan bugünkü yönetmelik içerisinde yer alan hususlar dikkate alınırken beş sene dolmadan tarım arazisi dikili vasfı kazanan arazilerin vasıf değişikliği de yasaklanmış oldu.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@