Tarla Arazilerine En Fazla Kaç Katlı Ev Yaptırılabilir?

Tarla vasfındaki arazilerin üzerine ev yaptırılıp yaptırılamayacağı merak ediliyor. Tarla arazisine ev yapılır mı? Tarla arazisine ev yaptırma şartları nelerdir?

Tarla Arazilerine En Fazla Kaç Katlı Ev Yaptırılabilir?

Türkiye’de tarla vasfına sahip arazilerin üzerine ev yaptırmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazladır. Bundan dolayı da tarla niteliğindeki bir araziye ev yaptırma şartları sürekli araştırılmaktadır. Tarlaya ev yaptırılır mı? Tarlaya ev yaptırmak için hangi şartların yerine gelmesi gerekir? Tarlaya ne kadar büyüklükte, kaç katlı ev yaptırılabilir? Tarlaya satmak için ev yaptırılır mı?

TARLAYA EV YAPTIRILIR MI?

Tarla arazilerinin üzerilerine ev yaptırmanın herhangi bir engeli bulunmamaktadır. Tarlaya ev yaptırma şartlarını karşılayanlar istedikleri gibi bu evleri inşa ettirebilirler. Ancak burada kritik olan şartların karşılanıyor olmasıdır. Bu şart yerine getirildikten sonra izin verilen ölçülerde evler tarla vasfındaki arazilerin üzerine inşa ettirilebilir.

TARLAYA EV YAPTIRMA ŞARTLARI NELERDİR?

Tarlaya ev yaptırmak için yaptırılacak evin tüm alanı belirli ölçülerde olmalıdır. Kanuna göre tapuda tarlanın metrekaresinin yüzde 5’ini geçmeyecek büyüklükte alanlara ev yaptırılabilir. Bu sınır aşılması durumunda yapılan ev kaçak yapı niteliğine düşecektir.

Bir tarlaya ev yaptırılmak isteniyorsa o tarlanın en az 5 bin metrekare büyüklüğünde olması gerekmektedir. Bu büyüklüğün altındaki tarlalara ev yaptırılmasına izin verilmemektedir.

Tarlaya ev yaptırılmasına izin verilebilmesi için o tarlanın bir cephesinin yola bakıyor olması şarttır. Tarla arazinin yola cephesi en az 25 metre olmalıdır. Ayrıca tarla içerisine yapılacak ev yoldan 10 metre uzakta olması gerekmektedir.

Tarlaya inşa edilecek evlerin büyüklüklerinde de sınırlama uygulanmaktadır. Bu inşa edilen evler en fazla iki katlı olmalıdır. Bunun yanında evlerin yüksekliği 6,50 metreyi geçmemelidir. Eğer arsa eğimli bir alandaysa bundan dolayı 1 kat daha fazladan yapılabilir. Ancak daha fazlası kaçak yapıya girmektedir.

Emlak365.com