Taşerondan kadroya geçenlere kötü haber! Mümkün değil!

Türkiye’de son zamanlarda taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin il dışı nakil veya görevlendirme talepleri vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapan taşeron işçilerin bu talebinin mümkün olmadığını ifade eden yazılı açıklama yaparak cevap verdi.

Gündem 29.07.2019 - 16:03 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Türkiye’de son zamanlarda taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin il dışı nakil veya görevlendirme talepleri vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapan taşeron işçilerin bu talebinin mümkün olmadığını ifade eden yazılı açıklama yaparak cevap verdi.

Taşerondan kadroya geçen sürekli işçiler, kadroya geçtikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na il dışı nakil veya görevlendirme talebinde bulunuyorlardı. Son zamanlarda artan il dışı nakil veya görevlendirme talebine Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı açıklama yaparak cevap verdi.TALEPLERİN BAKANLIĞA İLETİLMEMESİ İSTENDİGençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, taşeron personel iken kadroya geçenlerin il dışı nakil veya görevlendirmelerinin kanunen yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek bu yöndeki taleplerin Bakanlığa iletilmemesi istendi.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER HAKKINDA YAZILI AÇIKLAMA:Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçi personelin, unvan değişikliği, il dışı nakil ve başka birimlere görevlendirilme taleplerine ilişkin dilekçeler, şahsen veya görev yaptıkları aracılığlyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir.Bilindiği üzere, hizmet alımı personeli olarak görev yapmakta olan taşeron işçileri, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23 maddesine istinaden sürekli işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.Mezkur maddede; "...sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir." hükmü ile, "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir." hükmüne yer verilmiştir.Ayrıca daha önce benzer konuda Mülga Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edilmiş olup alınan cevabi yazıda: 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 öncü maddesi de, "Sürekli işçi kadrosuna geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale düzenlenmesine sözleşmeleri kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir" düzenlemesine istinaden sürekli işçi kadrosuna geçiş yapacak personelin diğer şartları da taşıması halinde, ancak hizmet alımı sözleşmesinde belirtilen niteliğine göre bahse konu kadroya geçirilebileceği, ayrıca söz konusu KHK ile düzenlemeye istinaden sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan personelin ancak hizmet alım sözleşmesinde belirtilen niteliğe göre görev yapabileceği, başka bir unvanda istihdam edilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.Mezkur mevzuat uyarınca, sürekli işçi kadrosuna geçirilen ve halen görevine devam eden ilgililerin, görev yaptığı birim veya il müdürlüğü haricinde başka bir il emrine veya birime görevlendirilmesi/nakli veya unvan değişikliği mümkün bulunmamaktadır.Bu çerçevede; bahse konuya ilişkin olarak anılan kapsamda görev yapan işçi personele mevcut duruma ilişkin gerekli açıklamaların ve yazının tebligatı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@