Tasfiye Kararnamesi Yasa Teklifi Meclisten Geçti, Fiyat Farkı Kararnamesi Yok!

71 maddelik torba yasa kanun teklifi TBMM çatısı altında görüşmeye devam ediliyor. Dün tasfiye kararnamesinin de içerisinde yer aldığı ilk 56 madde meclisten geçti.

Tasfiye Kararnamesi Yasa Teklifi Meclisten Geçti, Fiyat Farkı Kararnamesi Yok!

71 maddelik torba yasa kanun teklifi TBMM çatısı altında görüşmeye devam ediliyor. Dün tasfiye kararnamesinin de içerisinde yer aldığı ilk 56 madde meclisten geçti.

Torba yasa olarak anılan ve içerisinde çok önemli değişiklikleri içeren 71 maddelik kanun teklifi meclis çatısı altında görüşmelere devam ediliyor.Dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde ilk 56 madde kabul edildi. Kabul edilen maddeler içerisinde kamu müteahhitleri için büyük önem taşıyan tasfiye kararnamesi de yer aldı. Ancak ne yazık ki tasfiye kararnamesi hem müteahhitlerin istediği şekilde geçmedi hem de fiyat farkı kararnamesi teklife eklenmedi.Fiyat Farkı Kararnamesi İptal Oldu!Artık daha önce 3 bakan tarafından açıklanan fiyat farkı kararnamesinin iptal olduğu kesinleşmiş oldu. Buna ek olarak kamu müteahhitleri tarafından talep edilen sözleşme tarihi değişikliği de yapılmadı ve 30 Haziran 2018 tarihi sınır olarak kabul edildi.İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu Karara Tepki GösterdiSüreci en yakından takip eden isimler arasında yer alan ve kanun teklifi meclise geldiği günden bu yana sürekli mecliste konu hakkında milletvekilleri ile görüşmelerde bulunan İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu karara tepki gösterdi.Tasfiye Kararnamesi Yasa Teklifi Meclisten Geçti, Fiyat Farkı Kararnamesi Yok! - Resim 1Kamu Müteahhitlerine Fesih ve Tasfiye Hakkı Meclisten Nasıl Geçti?MADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."Sözleşmelerin tasfiyesi veya devriGEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."71 Maddelik Kanun Teklifi İçin Son 15 Madde Kaldı, Kanun Teklifi Ne Zaman Yasalaşacak?FİYAT FARKI KARARNAMESİ İPTAL EDİLDİ!Bakan Turhan Açıkladı "Tasfiye Kararnamesi Yakında Yürürlüğe Girecek"Fiyat Farkı ve Tasfiye Kararnamesi Çıkmazsa Konkordato İlan Eden İnşaat Şirketleri Artar!Tasfiye Kararnamesi ve Fiyat Farkı Kararnamesi Sadece Karayolları Müteahhitlerini Mi Kapsayacak?Müteahhitler "Tasfiye Kararnamesi ve Fiyat Farkı Sadece 2018 Yılını Kapsarsa İşe Yaramaz!"İş İşten Geçtikten Sonra Çıkacak Tasfiye Kararnamesi Ne İşe Yarayacak?Tasfiye Kararnamesi ve Fiyat Farkı Kararnamesi Sadece Karayolları Müteahhitlerini Mi Kapsayacak?Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

İOS uygulamamız için TIKLAYINIZ

Facebook sayfamız için TIKLAYINIZTwitter sayfamız için TIKLAYINIZHaber Kaynağı: Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"