TCDD Genel Müdürlüğü 6 Bölge Müdürlüğünden Taşınmaz Satışı İhalesi

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden yeni ihale ilanı yayımlandı. Çok sayıda taşınmaz ihale yöntemi ile satışa sunuldu.

Emlak Haberleri 21.06.2019 - 08:10 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden yeni ihale ilanı yayımlandı. Çok sayıda taşınmaz ihale yöntemi ile satışa sunuldu.

21 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü çok sayıda taşınmazı ihale yöntemi ile satışa sunacağını duyurdu. TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz Satışı İhalesi TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:Mülkiyeti Teşekkülümüze ait/hisseli olunan, Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesinde kayıtlı 64 adet taşınmaz ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesinde kayıtlı 1 adet taşınmaz 02.07.2019 tarihinde;Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, İslam Mahallesinde kayıtlı 14 adet taşınmaz ile Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Fevzipaşa Mahallesinde kayıtlı 18 adet taşınmaz 04.07.2019 tarihinde 4046 Sayılı Yasa kapsamında ihale ile satılacaktır.1- Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 02.07.2019 Salı günü ve 04.07.2019 Perşembe günü saat 10.00’da TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Yazlık Lokalde, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.2- İhale konusu parsellere ait teminat miktarları ekli listede belirtilmiştir.3- Teklifler, İhalelerin yapılacağı tarihten bir önceki gün olan 01.07.2019 Pazartesi ile 03.07.2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.4- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.5- İhale dokümanları, ekli listede belirtilen dosya bedellerinin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü’nün Türkiye Vakıflar Bankası Adana Merkez şubesinde bulunan TR 50 0001 5001 5800 7272 1157 17 no.lu hesabına yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir. Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@