TEİAŞ Sözleşmelerine Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmelerin Devri Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Yükselen inşaat maliyetleri nedeni ile kamu müteahhitleri iflas noktasına gelirken TL sözleşmeler için TEİAŞ, 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete ile ek fiyat farkı kararını duyurdu.

Emlak Haberleri 25.05.2022 - 06:49 25.05.2022 - 07:02 Gülcan Özer

Demir, çimento, hazır beton, gaz beton, tuğla fiyatları gibi inşaat sektöründe en çok kullanılan pek çok malzemeye rekor zamlar gelmesi ile beraber sözleşme ile iş alan kamu müteahhitleri zor durumda kalmıştı. Pek çok şantiyede işler durma noktasına gelirken, iflasa yaklaşan müteahhitler yüzde 200'leri aşan zam oranları nedeni ile kendilerine fiyat farkı kararnamesi ile destek olunmasını, koşulsuz tasfiye hakkı tanınmasını talep etmişti. 

Süreçte hükümet torba yasa ile fiyat farkı kararnamesi hakkını tanırken bir benzer karar da 25 Mayıs 2022 Tarihli ve 31846 Sayılı Resmî Gazete ile alındı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik kapsamında TL sözleşmelere fiyat farkı ödenmesine karar verildi. 

TEİAŞ EK FİYAT FARKI KARARNAMESİ RESMİ GAZETE İLE BUGÜN YAYIMLANDI! 

25 Mayıs tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında TEİAŞ tarafından imzalanan TL sözleşmelerde Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri konusunda yeni düzenlemelere gidildi. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2020 tarihli ve 31038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

ek fiyat farkı

Yeni yayımlanan karar kapsamında hesaplanan fiyat farkına ek olarak TEİAŞ tarafından ilave fiyat farkı verilebilecek. Yine imzalanan sözleşmeler yüklenicinin başvuruda bulunması ve idarenin de onaylaması durumunda devredilebilecek. Sözleşmeyi devreden yükleniciye yaptırım uygulanmayacak ve teminatı iade edilecek. 

Haber Kaynağı: Emlak365.com

Gelişmelerden Haberdar Olun

@