TKGM Büro Personeli ve Tekniker Sözleşmeli Personel Alımı 2019

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı 2019 ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli personel alımı detayları haberimizde...

Emlak Haberleri 23.01.2019 - 07:59 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı 2019 ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli personel alımı detayları haberimizde...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan ile sözleşmeli olarak 265 personel alımı yapılacağı duyuruldu. TKGM personel alımı için açılan kadronun 101 adet Büro Personeli ve 164 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 265 adet sözleşmeli personel olduğu bugün Resmi Gazete ilanı ile kesinleşti. TKGM İş Başvurusu İçin KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzu Kullanılacak!Açılan pozisyonlar için sözleşmeli personel alımı başvurusu yapmak isteyen kişiler KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzu üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Lisans mezunları KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 puan üzerinden başvuru yapacak ve en az 60 KPSS Puanı ile başvurular kabul edilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı 2019 Son Başvuru Tarihi TKGB sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi 24 Ocak 2019 olarak uygulanacak ve son başvuru tarihi uzatılmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı 2019 İlanı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:TKGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANITapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 101 adet Büro Personeli ve 164 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 265 adet sözleşmeli personel alınacaktır.Ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 18/01/2019 tarihi itibariyle yayınlanmıştır.Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans), ön lisans pozisyonlar için 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ön Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır.Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 60 (altmış) olan adaylar tercih yapabilecektir. Sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri Döner Sermaye bütçesinden karşılanacaktır.Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde (*) ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini;a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”Adres : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No: 14 (06100) Bakanlıklar/ANKARAEmlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@