TKGM KPSS'siz Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımladı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı. 2019 kamu personel alım ilanı detayları haberimizde....

GÜNDEM 22.03.2019 - 14:15 15.07.2021 - 00:16 Emlak 365

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı. 2019 kamu personel alım ilanı detayları haberimizde....

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için yeni ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda KPSS şartı yer almazken ilana başvurular 25 Mart 2019 Pazartesi günü itibari ile başlayacak. TKGM Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2019Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilan başvurular 25 Mart 2019 tarihi itibari ile başlayacak. TKGM Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak olan 2 pilot için başvuru şartları olarak ise;1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli bulunmamak4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamakB) ÖZEL ŞARTLAR1) Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,2) Ülke genelinde çalıştırılmayı, Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,3) Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek, 4) Kurumda göreve başladıktan sonra 3 yıl süre zarfında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmemek,5) Türk Silahlı Kuvvetleri veya hava uçuş eğitim kurumlarından pilot lisans ve sertifikasına sahip olmak,6) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 uyarınca alınmış "Uçuş Ekibi Lisansı" na sahip olmak,7) Başvuru tarihi itibariyle geçerli minimum CPL(A) / IR (A) lisansı ve çift motor IR lisansına sahip olmak ve ayrıca ATPL teori sınavlarını geçtiğine dair belgesi olmak, 8) Toplamda en az 1000 saat uçmuş olmak (Simülatör uçuşları hariç) ve bu uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş "Pilot Uçuş Kayıt Defterinden" belgelemek,9) Başvuru tarihi itibarı ile ICAO EK-1 / SHT-MED’e göre 1. Sınıf sağlık sertifikasına (OML kısıtlaması bulunmayan) sahip olmak,10) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek-1’ deki ve SHT-MED' deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir. Sağlık kurulu raporunun süresinin başvuru tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık raporunda OML kısıtlaması olmamalıdır.(Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu başvuru esnasında yanında getirecektir.)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS'siz Sözleşme Personel Alımı Başvuru Tarihi ve ŞekliAdaylar, sözlü sınava katılmak amacıyla; 25/03/2019 - 29/03/2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.a) Kimlik belgesi,b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)d) Özel şartlar ve sağlık şartlarında belirtilen belgeler,e) Ekte sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası sözlü sınav esnasında adayların yanında bulundurulacaktır.Haber Kaynağı: Emlak365.com
Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@