TMMOB Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği Resmi Gazete

Elektrik yüksek gerilim tesisleri işleme sorumluluğu yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlanan yeni yönetmelik ile değiştirildi.

Emlak Haberleri 22.01.2019 - 08:48 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

Elektrik yüksek gerilim tesisleri işleme sorumluluğu yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlanan yeni yönetmelik ile değiştirildi. Detaylar haberimizde...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:



TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK



MADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“d) İşletme sorumluluğu hizmetinin il sınırları bazında yapılması asıldır. Ancak Şube Yönetim Kurulları önerileri doğrultusunda Şube sınırları içerisinde kalmak kaydı ile Şube Yönetim Kurulunun onayı ile düzenleme yapar.”



MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.



Emlak365.com




Gelişmelerden Haberdar Olun

@