2021 Yılı TOKİ Kentsel Dönüşüm Projelerinde Bedel Tespiti Nasıl Yapılır?

TOKİ Başkanlığı, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor. TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projelerine dahil olan vatandaşların evlerine karşılık ise bedel tespit çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaların ardından ise konuta karşılık konut mu, yoksa ek ücret ödenmesi gerektiği belirleniyor.

2021 Yılı TOKİ Kentsel Dönüşüm Projelerinde Bedel Tespiti Nasıl Yapılır?

TOKİ Başkanlığı'nca gerçekleştirilen bedel tespit çalışmalarında vatandaşların konutları olması durumunda nasıl bir hak kazanacakları belirleniyor. 

Bu çalışmalarda çok sayıda kriter göz önünde bulunduruluyor. Çalışmaların ardından ise vatandaşları evleri değeri oranında bir hak veriliyor, konut almaları durumunda bu hak konut değerinden düşüyor. Üzerinde yapılacak ödemeler ise özel olanaklarla sağlanıyor. 

TOKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

TOKİ Başkanlığı'nın bedel tespit çalışmaları tapulu yapılar için arsa, bina ve eklenti olarak hesaplanıyor. Ayrıca söz konusu binanın arazisi kişiye ait olmadığı durumlarda ise sadece enkaz (bina-yapı varsa ağaç) değeri üzerinden değerleme yapılır. Mülkiyeti yapı sahibine ait olmayan durumda, arsa/arazi için değil yapı için bedel takdir edildiğinden bedel; yapının metrekare büyüklüğüne göre değişmektedir.

Hesaplamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yıllık Yapı Yaklaşık Birim Maliyet değerleri üzerinden yapılır. Hesaplamaları etkileyen faktörler ise binanın yaşı, cinsi, eksik imalatı ve yapım tarzı olmakta. 

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BİR KONUTA BİR KONUT MU ALINIR?

TOKİ Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm projelerine dahil olan vatandaşların bir konuta bir konut mu alacaklarına ilişkin kurum, "TOKİ’nin maliyet bedelleri dikkate alarak tespit ettiği konut satış bedelinden hak sahiplerine ait taşınmazlar için belirlenen arsa, bina ve eklentisine ait bedel düşürülür ve tespit edilen borç için vadeli satış yöntemi uygulanır. Hak sahibine bu farkı küçük taksitlerle, uzun vadeli olarak ödeme imkanı sağlanır." bilgisini verdi. 

TOKİ'nin kentsel dönüşüm çalışmalarında ayrıca daha fazla konutu olanlara ayrı ayrı değerleme yapılıp hak sahibi olduğu tutara göre birden fazla da konut verilebilir.

Emlak365.com