TOKİ Rize Hemşin Ortaköy Mahallesi Rezerv Alan Acele Kamulaştırma Kararı Resmi Gazete İle Yayımlandı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Rize Hemşin Ortaköy Mahallesi kentsel dönüşüm projesi için Rezerv alanı hakkında acele kamulaştırma kararı yayımladı.

TOKİ Rize Hemşin Ortaköy Mahallesi Rezerv Alan Acele Kamulaştırma Kararı Resmi Gazete İle Yayımlandı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Rize Hemşin Ortaköy Mahallesi kentsel dönüşüm projesi için Rezerv alanı hakkında acele kamulaştırma kararı yayımladı. Yayımlanan karar kapsamında kentsel dönüşüm projesi için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Rize Hemşin kentsel dönüşüm projesi hakkında beklenen acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Projenin daha hızlı ilerlemesi ve kentsel dönüşüm projesinin sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için çıkarılan karar kapsamında rezerv alan içerisinde kalan bazı taşınmazlar acele kamulaştırma kapsamına alındı. Acele Kamulaştırma Nedir?Bakanlar Kurulu kararı ile bazı özel durumlarda yapılan, kamu yararı olması nedeni ile olağanüstü durumlarda kamulaştırma işleminde bilirkişi tarafından bedelin belirlenmesi dışındaki tüm işlemlerin kamulaştırmanın sonrasına bırakılmasına denilmektedir. Yani kişinin mülkiyet hakkı olağanüstü sayılan durumlarda kamu yararı söz konusu ise sınırlandırılmaktadır. Rize İli, Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1553)Karar Sayısı: 1553Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesinde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan ve ekli harita ile listede sinir ve koordinatlan gösterilen sahadaki özel mülkiyete konu taşuunazIann, bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Toplu Konut idaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştınlmasına, 2942 sayılı Kamulaştınna Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 17 Eylül 2019Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 

Emlak365.com


Yorumlar (0)