Topladığı Aidat Masraflara Yetmeyen Apartman Yöneticisi Ek Aidat İsteyebilir Mi?

Apartmanlarda toplanan aidatlar zaman zaman sorun olabiliyor. Peki toplanan aidatlar masrafları karşılamazsa apartman yöneticisi ek aidat isteyebilir mi?

Topladığı Aidat Masraflara Yetmeyen Apartman Yöneticisi Ek Aidat İsteyebilir Mi?

Apartmanlarda ortak alanların giderleri ve genel işleyişin devamı için kat maliklerinden belirli miktarlarda para toplanmaktadır. Aidat adı altında toplanan bu ödemelere tüm kat malikleri katılmak zorundadırlar. Ancak son dönemlerde toplanan bu aidatlşar ile apartman masrafları karşılanamaz oldu. Böyle bir durumda apartman yöneticisi ek aidat toplama hakkına sahip midir? Apartmanlarda ek aidat toplanmasının yasal geçerliliği var mıdır?

EK AİDAT TOPLANABİLİR Mİ?

Apartmanlarda aidatlar belirlenirken yıllık bütçe yuapılmaktadır. Bu bütçede yıllık harcama kalemleri ve maliyetler hesaplanarak kat maliklerinin sayısına bölünmesi suretiyle aylık aidatlar hesaplanmaktadır. Ancak yapılan bu hesaplamalar yıl içerisinde geçerliliğini yitirebilir. Yüksek enflasyondan dolayı şu anda apartmanlarda aidatlar masrafları karşılamak için yeterli gelmemektedir. Üstelik asgari ücrete gelecek olan zam ile beraber kapıcı maliyetleri de bik miktar artacak. Böyle bir ekonomik ortamda apartman yöneticileri eğer aidatlar giderleri karşılamıyorsa ek aidat toplayabilir. Bunun önünde yasal bir engel bulunmamaktdır.

EK AİDAT KARARI NASIL ALINIR?

Ek aidat kararı için karar adresinin net olarak belirlenebilmesi için her apartman için ayrı olmak üzere yönetim planına bakılmalıdır. Yönetim planında eğer yöneticiye aidat belirleme ve toplama yetkisi verilmişse yönetici herhangi bir karar alınmasına gerek olmaksızın ek aidat toplayabilir. Buna kar maliklerinin herhangi bir itirazda bulunma hakları yoktur. Sadece denetçi apartman masraflarını ve toplanan aidatları denetleyebilir.

Apartmanlarda yöneticilere aidat belirleme ve toplama yetkisi verilmemişse ek aidat kararı için Kat Malikleri Genel Kurulu toplanmalıdır. Bu toplantıda yönetici ek aidat gerekçesini ve miktarını kat maliklerine izah ederek karar alınmasını talep eder. Karar alınırsa ek aidat toplanması için herhangi bir engel kalmaz. Ancak kat malikleri yöneticilere bu imkanı vermezlerse yöneticiler ek aidat toplayamayacaklardır.

Emlak365.com