Trabzon Büyükşehir Belediyesi Arsa Satışı İhalesi İlanı

1 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete ilanı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arsa satışı için ihale duyurusunda bulundu. Verilen ilan ile 2 adet arsa ihalesi yapılacağı ilan edildi.

EMLAK HABERLERİ 01.08.2018 - 09:10 15.07.2021 - 00:20 SERHATMEDYA

1 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete ilanı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arsa satışı için ihale duyurusunda bulundu. Verilen ilan ile 2 adet arsa ihalesi yapılacağı ilan edildi.

Trabzon Yomra ilçesi sınırları içerisinde yer alan arsalardan birinni büyüklüğü 23 bin 352 metrekare diğerinin ise 25 bin 97 metrekare olarak açıklandı. Söz konusu arsa ihaleleri 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00 ile saat 15.00 itibari ile yapılacak. 

Trabzon Arsa İhalesi İçin İstenen Belgeler GERÇEK KİŞİLERa) Nüfus cüzdan suretib) İkametgah belgesic) Noter tasdikli imza beyannamesid) Geçici teminat bedeli veya teminat mektubue) Şartname alındı makbuzuf) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesig) Belediyemize ait borcu yoktur belgesih) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.i) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesij) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)TÜZEL KİŞİLERk) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.l) Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)m) Geçici teminat bedeli veya teminat mektubun) Şartname alındı makbuzuo) Belediyemize ait borcu yoktur belgesip) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.q) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesir) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesis) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)t) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@